Foresatte må søke om ny plass for hvert enkelt skoleår. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.  
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1236&externalId=1942  

Vedtekter for skolefritidsordningen finner du her:
https://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/4370488.1386.7mnisu7umk7kbp/SFO+vedtekter.pdf