Saksdokumenter er tilgjengelig på møteportalen og kommunens hjemmeside.


Her er noen av sakene som skal opp til behandling:

 

  • Svar på søknad fra Nordreisa MK til fond for frivillig arbeid til kultur og idrett i Nordreisa kommune.
  • Søknad om midler til ny skolehest - Nordreisa rideklubb.
  • Etablere prosjekt i Nord-Troms 4 med formål å bevare bredden av frivillig idretts- og aktivitetstilbud.
  • Tilstandsrapport for grunnskolen 2022-23.