Hyggelig å bli invitert til "kjentfolk" (mine tidligere kollegaer) på frokostmøte i dag. Holdt innlegg om dagsaktuelle saker som nytt anbud på FOT-ruter som skal gjelde fra 01.04.2022, om resultatet av workshopen i går kveld og en oversikt over kommunestyresakene som skal behandles 19.12, deriblant budsjett 2020 og ny kommunedirektør. På workshopen i går kveld kom det mange innspill på behov og tiltak som vi jobber videre med å finne løsninger på. I tillegg ble det ytret ønske om et forum for besøksforvaltning som lager handlingsplaner for tilrettelegging innenfor friluftsliv og reiseliv. Kommunen følger opp dette arbeidet.

I går hadde jeg også en trivelig start på dagen. Lærte mye nytt på møte i kirkelig fellesråd. Ser frem til å være videre med på det. Fikk også besøkt DMS (sykestua, fødeavd., dialysen, røntgen) på Sonjatun. God informasjon fra de ansatte. Det samme fra voksenopplæringa og flyktningetjenesten. Vi har mange gode tjenester i kommunen, men det er også utfordringer å jobbe videre med.

Har også vært i kontakt med Nye Veier i spenning for å høre når det blir en avgjørelse om Kvænangsfjellet og om de har registrert hittil stengninger siste tiden. Svaret er at avgjørelse blir tatt i desember, men offentliggjøres ikke før i januar. Og ja, de har fått med seg utfordringene med stengningene. Vi får vente i spenning. 

Ordfører blogg 11.12.jpg