Også fra Nordreisa har vi sendt bekymring til Fylkesmannen når det gjelder ambulanseflytjenesten – en livsviktig tjeneste for oss som bor langt i fra sykehus. Det er en så alvorlig situasjon at Helse Nord har satt kristestab. Saken ble debattert under helsedebatten på Stortinget i dag. Dette er uholdbart. Helseberedskapen må komme på plass asap.

Har også hatt møte i flyplassutvalget, men med helt annet tema – anbudsrunden for FOT-ruter som gjelder f.o.m. 01.04.2022. Nå må regionen samle seg og være på «ballen» ifht hvilke flytilbud vi ønsker fra Sørkjosen. Det er viktig både for reiseliv, havbruk, øvrig reiseliv, pasienter og oss andre som reiser. Kommunen lager et forslag som sendes ut for innspill.

I morgen tirsdag 10. des. kl. 18.00-21.00 på Halti har kommunen workshop for å kartlegge behov for tilrettelegging jmf. parkering, toalett, søppelhåndtering, stier o.l. for reiseliv og friluftsliv. Reiselivet, verneområdeforvaltningen, friluftsrådet og turlaget, andre lag og foreninger, og andre interesserte innbyggere er velkommen til dette møtet.