Etter 2 måneder med mørketid er endelig sola tilbake mellom fjelltoppene i Nordreisa. Det er til og med kommet snø. Ny energi, nytt mot og nytt håp!

Ordfører og næringskonsulent har vært på bedriftsbesøk hos Gammen AS og Rema 1000 Storslett. Før jul besøkte vi Monter. Tilbakemeldingene går på utnyttelse av uteområdene, parkering og avkjøring E6. Dette vil vi følge opp videre.

Nord-Troms videregående skole har også hatt besøk. Der fikk kommunedirektør og ordfører en god orientering om skolen, drifta og utfordringer. Skolen er utrolig viktig for kommunen og regionen, så der må vi som kommune bidra der vi kan for å være med på videreutviklingen av skoletilbudet.

Forrige uke var det både møter i formannskapet, helse- og omsorgsutvalget og driftsutvalget. Oppvekst- og kulturutvalget. Formannskapet behandlet midlertidig endring av retningslinjer kommunalt næringsfond (åpning for støtte til eget arbeid for etablerte bedrifter), positiv til 3-årig hovedprosjekt cruise i Nord-Troms, positiv til havnesamarbeidprosjekt Nord-Troms, retningslinjer salg av næringsarealer, fortsatt medlemskap Visit Lyngenfjord, videre prosess interkommunalt politisk råd, ba om en sak om behovet for grunnboringer, innspill til KS (omstilling i koronaens tid), avslo søknad forlengelse av opsjon på næringseiendom vis a vis Europris, høringsuttalelse om portforbud, anskaffelsesreglement for innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms, åpning av idretts- og fritidsaktiviteter for vokse i Nordreisa og innvilget søknad fra fortballgruppa om dispensasjon trening voksne. Torsdag 4. februar er det kommunestyremøte. Sakspapirene finnes på kommunes hjemmeside.

Vi har fått ny ungdomsprest i Nordreisa, Jens Schjøth-Jovik. Et samtaletilbud for ungdommer etter konfirmasjonsalder og unge voksne - som kan prate om hva som helst. Se Facebooksiden Ungdomspresten i Nordreisa.

En gladnyhet til. Jordbruksrådgiver Pernille Bügel kan meddele at Nordreisa kommune med sine 3438 km2 hatt en nedgang på 1% i utslipp av klimagasser fra 2018 til 2019. Et steg i riktig retning!

Lørdag 6. februar er det samenes nasjonaldag. Kommunens offentlige markering blir heldigital. Barnehagene og skolene har sitt eget program for markeringen og er invitert til å sende oss filmsnutter. I tillegg til hilsninger fra statsministeren, sametingspresidenten, ordfører, innslag fra kulturskolen, Nord-Troms videregående skole, Nordreisa husflidslag, Same- og kvenforeningen, Nord-Troms museum, sofasamtale om samisk identitet før-og-nå og musikkinnslag ved Øystein Fredriksen og Peter Vang. Programmet sendes lørdag 6. februar kl. 10.00. Det gledes!