Embetet som ordfører gir stadig vekk utrolig flotte, spennende og mange nye opplevelser. En av de mest ærefulle hittil er da jeg denne uka fikk erklære et par til rette ektefolk å være. At det var «undercover» gjorde det ikke mindre spennende. Bildet der jeg gjemmer meg bak bilen når skolebussen kommer sier det meste.

Kommunestyret vedtok i juni å starte på hovedprosjektet for villakssenteret. Hovedprosjektet skal avklare organisasjon, utstilling og bygg, herunder også søknader om finansiering i løpet av perioden juni 2020-juni 2021. Prosjektleder er engasjert og styringsgruppa har hatt møte denne uka der blant annet fremdriftsplanen er bestemt. Vi har også tatt kontakt med stortingspolitikerne som vi besøkte på Stortinget i fjor høst i forkant av budsjettbehandlingen. Viktig å få nevnt Reisa villaksenter igjen. Forresten skal styringsgruppa ta en runde på navn. Kom gjerne med innspill.

Forrige uke arrangerte fylkesmannen folkevalgtopplæring for kommunestyret på Teams. Alle større arrangement og reisevirksomhet vurderes nøye jmf. smittevernreglene.

Den tradisjonelle Arbeidslivsdagen ved UiT blir i år til "heldigital karrieredag" den 10.09 der studentene kan treffe kommunene og næringsliv via digital presentasjon og mulighet for chatting med oss. Nordreisa deltar her sammen med Nord-Troms Studiesenter. Rekruttering av arbeidskraft er noe av det viktigste vi gjør. I 2019 hadde Nordreisa kommune 124 stillingsutlysninger, og det var 857 søknader på disse stillingene. Kommunen har akkurat tatt i bruk det nye digitale rekrutteringsverktøyet webcruiter.no.

Ordfører har også hatt møter med både Opplæringskontor Nord og arbeidslivskoordinator ved Nord-Troms videregående skole om pilotprosjektet bedriftsmodellen som innføres. Denne modellen gir elever mulighet til å starte rett i et lærlingeløp. De to første årene deltar lærlingene i fellesfagene på videregående skole samtidig som de også er i bedrift og får tilgang til programfagene – og et ordinært lærlingeløp som leder til fagbrev. Det er allerede 5 lærlinger som deltar i dette pilotprosjektet i høst. Dette gir også en unik mulighet for næringslivet til å bidra til å utdanne nødvendig og etterspurt kompetanse. Fra tidligere har vi kjempe positiv erfaring med vekslingsmodellen som ikke er helt ulik bedriftsmodellen.

Flere i reiselivsnæringa har savnet en arena og organisering for reiselivet lokalt. Nordreisa næringsforening vil danne en undergruppe for reiseliv dersom aktørene selv ønsker det. Alle som er interessert i en "paraplyorganisasjon" for reiselivet i Nordreisa må vise sin interesse nå.

Hyggelig å se at våre lokale butikker bemerker seg på regionnivå. Rema 1000 Storslett er regionens butikk 2019. Gratulerer! 👋

Må også gratulere Nordreisa bibliotek ved biblioteksjef Margrethe Haslund som fikk nordnorsk bibliotekpris 2019. 👋

Sist - men ikke minst - gratulerer også til alle konfirmanter med familier både sist helg og helga som kommer. Kommunen flagger til ære for dere langs E6. Lykke til med fremtiden! ❤️