Har fått purringer på ordførerbloggen. Det er hyggelig at mange setter pris denne informasjonen.

704 nye koronasmittede registrert det siste døgnet - høyeste tall noensinne! Det er viktig at vi alle følger de nasjonale smittevernreglene. Hvis alle reduserer sin sosiale omgangskrets, så reduseres også smittefaren vesentlig. Vask hender og hold avstand. Kommuneoverlegen Øyvind Roarsen, regionlensmann Ole Johan Skogmo og ordfører har direktesending på kommunes Facebook torsdag 5. nov. kl. 11.00.

I møte i Nord-Troms regionråd 27.10 fikk vi bl.a. presentert forprosjekt om cruise i Nord-Troms v/Georg Sichelschmidt i Visit Lyngenfjord, prosjektleder Silja Karlsen orienterte om status havnesamarbeidprosjekt Nord-Troms og vi hadde møte med tromsbenken (Cecilie Myrseth, Kent Gudmundsen og Sandra Borch) om nordområdemeldingen.

Ordfører møtte ungdomsrådet også den 27.10, slik som vi pleier i forkant av kommunestyremøtene, og går gjennom alle kommunestyresakene. Engasjert, nysgjerrig og våken ungdom. Det er fint å få "henge" litt med dem innimellom.

Kommunestyremøtet 29.10 hadde vi kulturinnslag fra kulturskolen, orienteringer fra ARENA Nord-Troms og flyktningetjenesten vår, 5 interpellasjoner, kvartalsrapport per 30.09, disponering "Mollispenger", disponering Havbruksfond 2020, etablering selskap Reisa Villakssenter, prioritering fylkesveier Nordreisa, høring handlingsprogram samferdsel fylket, høring flyruter 2022-2029, kommunal planstrategi, kjeveortoped Nord-Troms og sak om deltakelse i interkommunalt politisk råd + en rekke valgsaker.

Samme kveld var det også møte med næringslivet i regionen om de de store utbyggingsprosjektene Kvænangsfjellet, Vinnelys og Maursund. Nye Veier og Statnett informerte. Halti næringshage orienterte om Arctic Suppliers og luftet interessen for å reetablere dette nettverket.

Kommunen har også vært involvert i møter om muligheter for skyttersporten i Nordreisa og regionen, samt drift av samfunnshuset i Kjelderen. Nå har vi tatt på oss ansvaret for å innkalle til møte i Flerbrukssenteret i Kjelderen.

Kommuneledelsen har besøkt barnevernet og fått en grundig orientering om arbeidsoppgaver og utfordringer. Snart er det ny runde med veiledningsteamet.

Vi har besøkt Monter der vi fikk både god informasjon og god servering. Prosjekt fagskole spillutvikling holder trykket oppe med både workshops og andre møter. Virkelig spennende!

Ordfører vil benytte anledningen å spesielt gratulere Evolv med sitt nybygg i Sørkjosen. Dette er det andre Bombardiersenteret i Norge. Utrolig tøft, holder standard blant de beste og gir et skikkelig løft for Nordreisa. Lykke til videre!

Det var stort å få delta på utstillingsåpningen "Alle mine rein kjenner jeg" - Karen Anna og hennes siida 1986-2020. I filmen deler hun tanker og refleksjoner som kvinnelig reindriftsutøver. Karen Anna har sitt mangeårige liv flyttet med reinen til Nordreisa på sommerbeite. Må i samme slengen nevne at de trespråklige skiltene endelig er på plass i Nordreisa nå.

Bonusdagene som ordfører er invitasjonene til arrangement som høstfest med Reinrosa 4H - underholdning, kaffe, kaker og utdeling av plakett og vitnemål. Dyktige og målrettede barn og unge. Må tilføye at den innsatsen som ildsjelene her legger ned aldri kan måles i penger. Vi som samfunn er evig takknemlige. Det betyr så mye for så mange. Hjertehjertehjerte!