Jakten på julelysene fortsetter... Butikkgruppa i Nordreisa næringsforening og kommunen har de siste to ukene prøvd å løse mysteriet om julelysene på småbuskene i Trekanten som er sporløst forsvunnet. Ingen vet hvem som har tatt dem ned og hvor de er lagret. Flaxlodd til den som løser mysteriet.

 

Advent og jul er for de aller fleste familiekos og god mat. Dessverre er dette også den verste tida for noen - av forskjellige årsaker. Hjertelig takk til Røde Kors som vil organisere matesker til jul for dem som trenger det. Også takk til Kafè Nordlys som vil utvide åpningstidene sine i julehøytiden. Og Kaffekiin som samler inn julegaver som vil bli delt ut.

 

Det er viktig at barn og unge vet hvor de kan henvende seg for å snakke med trygge voksenpersoner og få hjelp. Oversikt finnes på ung.no. Her er noen av tilbudene: Alarmtelefon for barn og unge 116 111, Korspåhalsen 8003321, snakkompsyken.no, ungprat.no, barnavrus.no.

Formannskapet hadde møte 30. november. Følgende saker var til behandling: revidering delegasjonsreglement, møteplan 2021, hovedprosjekt cruise i Nord-Troms ble oversendt næringsutvalget, salg av eiendom tidligere dyreklinikk i Sørkjosen legges ut for salg på nytt, vedtok leieavtale med Kvääniteatteri for gymsalen Sørkjosen skole, vedtok medlemskap Nettverk fjord- og kystkommuner, vedtok medlemskap Arena Nord-Troms, ba om utarbeidelse av retningslinjer for prising av næringsarealer, tilrår kommunestyret å avvise partnerskapsavtale mellom Troms Kraft og Ymber, vedtok kommunale avgifter/gebyrer, budsjettregulering 2020 nr. 2 og budsjett- og økonomiplan og fikk en orientering om situasjonen i Brannvesenet Nord. Flere av disse sakene skal sluttbehandles i kommunestyremøtet 15. desember.

 

Dagens direktesending på kommunens Facebook side handlet om status covid-19 i Nordreisa og revidering av snøscooterløyper, neste torsdag er NAV invitert og torsdag deretter blir det info til nytilflyttere fra næringslivet v/Nordreisa næringsforening, idretten v/Nordreisa idrettsråd og kommunen.

 

Kommunen følger fremdeles nasjonale smittevernregler. Se fhi.no og regjeringen.no.

Viktig å minne om at besøk på våre helseinstitusjoner må avtales per telefon med avdelinga på forhånd.

 

I går hadde Riksteateret forestillingen PUST i kultursalen i Nordreisa. En sterk forestilling som man lett kunne kjenne seg igjen i. Nesten 100% av billettene var solgt. Publikumet responderte med latter, sukk og snufs – akkurat slik Riksteateret ønsker det. Det er en sann kulturell berikelse for kommunen å få være en av Riksteaterets 70 faste spillsteder i Norge. I mars neste år kommer de med en barneforestillingen Høna, egget og reven.

 

Nå venter vi spent på neste episode av Jakten på julelysene...

 

Ordførerblogg 3.12.jpg

Bildene: Utdeling diplom miljøsertifisering Montèr og JB Elektro, bedriftsbesøk Lykkeliten babynest, Reisa Dyreklinikk og Nord-Troms Rør, møte Kafe Nordlys/RIO og julelys i sentrum (men mangler noen 1000 lyspunkt).