En liten oppsummering fra dagens 9 timers lange kommunestyremøte som vi startet med et flott kulturelt innslag fra kulturskolen etterfulgt av orienteringer i fra regionlensmann Ole Johan Skogmo, Kvääniteatteri v/prosjektleder Inger Birkelund og om regional kvikkleirekartlegging i Nord-Troms v/kommunalsjef for drift og utvikling Dag Funderud.

Sakene vi behandlet var blant annet prinsippdiskusjon om Storslett sentrum, fastsettelse pris næringsarealer, midlertidige retningslinjer kommunalt næringsfond, interkommunalt havnesamarbeid Nord-Troms, deltakelse i hovedprosjekt cruise i Nord-Troms, medlemskap Visit Lyngenfjord, revidert samarbeidsavtale/handlingsplan/anskaffelsesstrategi i innkjøpstjenesten, behov for grunnboringer av flere områder, innspill til KS, videre prosess interkommunalt politisk råd, tilpasning av driften i helse- og omsorgssektoren til eksisterende økonomiske ramme, etablering av Troms og Ofoten helsefellesskap, hovedavtale mellom UNN og Nordreisa kommune om DMS, tilstand i barnevernstjenesten og planlagte tiltak 2021, valg av samarbeidsutvalg barnehager og skoler, suppleringsvalg varamedlem kontrollutvalg og uttalelse om Nortura Målselv og Ullsfjordforbindelsen, i tillegg til interpellasjon om detaljhandelen i Nordreisa.

Innimellom rakk vi også en direktesending på kommunens Facebook om status korona og prosess helse- og omsorgsplan.