Nordreisa kommune og Kvænangen kommune har hatt møte med Nye Veier som skal gå i gang med utfordringene over Kvænangsfjellet. De har ikke konkludert med hvilke tiltak som skal iverksettes. Det er behov for undersøkelser og utredninger først, men de foreløpige planene er tunnel i Mettevollia og over toppen av Kvænangsfjellet. Nye Veier vil arrangere folkemøter i løpet av våren. Kommunen fortsetter dialogen med NVE i forhold til rassikring av bebyggelsen i området. Disse prosjektene må sees i sammenheng.

 

Vi bor i en region med mye vær. Det har vært ukesvis med mye vind. Nå kommer nytt påfyll av snø ifølge værvarslinga. Kommunen følger kontinuerlig med skredfare både når det gjelder bebyggelse, veier og scooterløyper. Vinteren har allerede vært ganske krevende med mye vær - og vi er bare i februar.

 

I forrige uke møttes alle ordførere og kommunedirektører i det nye storfylket til Vintermøtet som KS og fylkesmannen inviterte til med viktige temaer som samfunnssikkerhet, beredskap, innsats for barn og unge, klima, bærekraft, demografi. I tillegg til oppdatering på disse områdene, så er det vel så viktig å hilse på ordførerkollegaer, bli kjent, lære av hverandre og "bygge nettverk".

 

Nord-Troms regionråd utnyttet også dagene i Alta til å få avholdt et møte der vi blant annet ble enige om å avgi høring på skattelegging av havbruksvirksomhet og høring på forslag til endring av regler om turistfiske. Det kommer også nå både distriktsmelding og nordområdemelding som er viktig å følge opp. Vi la også opp en plan for strategiarbeidet for regionrådet.

 

Vårt lokale flyplassutvalg er "på" anbudsprosessen for nye FOT-ruter gjeldende fra 01.04.2022. Det ble gjort et arbeid i fjor for å kartlegge næringslivets behov og denne brukes som utgangspunkt for ønskede flyruter. I morgen er det møte med Widerøe.

 

Vi har begynt med noe nytt: utvalgsledermøte. Fordi vi ser behov for samordning mellom sektorene i kommunen. Mange saker berører flere sektorer. Møtet i går gikk til statusoppdatering fra hvert utvalg. Neste møte blir vi å drøfte videre de store prosjektene som går på tvers av sektorene.

 

Siste søndag var den nasjonale "Kom-deg-ut-dagen". Det var hyggelig å bli invitert til å åpne dagen med ballongsmell og å sette utfor i den tøffeste bakken i Goppa. Kjempe takk til Nord-Troms turlag, BARK og Sørkjosen grendelag for initiativet der over 100 personer møttes til bålkaffe, pølser og lek. Sørkjosen grendelag har gjort en formidabel innsats for tilrettelegging med grillstue, lys, skogrydding, løypekjøring. Frivilligheten altså -takknemlig langt inn i evigheten. Vi hadde ikke klart oss uten.

 

Det nye coronaviruset som forårsaker mild sykdom i form av lungebetennelse, men også  tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall som gjør at WHO har erklært situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. Fylkesmannen videreformidler informasjon og råd fra sentrale myndigheter fortløpende til kommunene. Nordreisa kommune har lagt ut informasjon på hjemmesiden.

 

Torsdag 06.02 inviterer kommunen til feiring av samenes nasjonaldag. Program for dagen er publisert på kommunens hjemmeside og Facebookside. Alle velkommen! Lokalavisa Framtid i Nord streamer arrangementet.

 

Håper også at alle pusser sparkmeiene sine klare for helgas folkefest i Nordreisa - Arctic Open Spark Downhill 2020. TV2 kommer. Det blir show! Og god reklame for kommunen.

Blogg 4.2.20.jpg