Mange gode nyheter denne uka! 

 

Olderdalen-Langslett og Nordkjosbotn-Hatteng blir prioritert i nasjonal transportplan (NTP) med 4 milliarder. Helt i tråd med innspillene fra oss. Godt samarbeid gir resultater. Hurra!!!

 

Nybygget til Høgegga barnehage er nå overlevert fra Entreprenør Harald Nilsen og tas i bruk 7. april. Flott og moderne barnehage til våre minste og våre ansatte. Nå starter oppgradering av eksisterende bygg.

 

Nord-Troms friluftsråd har avholdt representantskapsmøte denne uka. Eierkommunene er utrolig fornøyd med jobben som gjøres. De har et høyt aktivitetsnivå som uten tvil er uvurderlig for folkehelsa vår.

 

Flyplassutvalget drøftet i møtet på mandag både dagens rutetilbud og oppfølging av manglende korrespondanse sørover på kveldstid i tillegg til informasjonen som kommunene fikk fra fylkesrådet om anbudsprosessen for FOT-ruter som skal gjelde f.o.m. april 2022 og rapporten om kjøp av regionale flyruter som Troms og Finnmark fylkeskommune har fått laget.

 

Nord-Troms regionråd hadde vedtakssaker denne uka om

prosjekt Kompetansepilot Nord-Troms, oppdatert kunnskapsgrunnlag transportinfrastruktur, seminar «Kompetanse som utviklingskraft i Nord-Troms» og støtteerklæring til Reisa villakssenter i tillegg til en del orienterings- og drøftingssaker.

 

Interessentene rundt Reisa villakssenter hadde i går en workshop om utviklingen av organisasjonen. En nyttig formiddag som ga mange innspill på veien videre. Prosjektkoordinator Gro Pedersen og naturveilleder Nina Storm var også gjester i kommunens direktesending i går - i tillegg til kommuneoverlege Øyvind Roarsen som hadde en del informasjon om vaksinasjonen og oppklaring rundt karantenereglene.

 

Grillstua Mat & Vinhus inviterte ordfører på kaffe og kake i anledningen at Hanne Wahlgren har vært ansatt hos dem i 20 år. Gratulerer!

 

Ordfører besøkte nyetablerte Arctic Emotion Services med blomsterhilsen og gratulasjoner. Slike satsinger ønskes virkelig hjertelig velkommen! Lykke til!