Vinteren er kommet slik vi kjenner den best i nord. Det varsles om mye nedbør, mye vind og stor snøskredfare i Nord-Troms. Unngå ferdsel på utsatte steder og sikre løse gjenstander. Stor mulighet for kolonnekjøring og stengte veier. Det er allerede gått snøskred på Arnøya og i Lyngen. Vær varsom!

Søndag fikk Nordreisa sitt tredje positive koronatilfelle. Vedkommende er tilreisende fra utlandet og isolert i egen bolig sammen med familien. De er alle symptomfri. Det er en nærkontakt til familien som også er satt i karantene. Minner igjen om regjeringens nasjonale tiltak: Unngå reiser, begrens sosial kontakt, arrangement bør utsettes/avlyses, barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Nordreisa kommune har åpnet for idretts- og fritidsaktiviteter for voksne i Nordreisa med inntil 10 personer. For aktiviteter innendørs, hvor det planlegges for flere enn 10 deltakere må det sendes særskilt søknad til kommunen. Det forutsettes at de til enhver tid gjeldende nasjonale smittevernregler følges, se regjeringen.no.

Ordfører besøkte Storslett Auto og Sandøy Bygg i slutten av forrige uke. Interessant å få lære mer om våre lokale bedrifter og planer fremover. Sykkel- og gangstien fra Hansvoll var blant annet tema. Statens vegvesens forvaltningsdivisjon i Alta jobber med den saken og går alt etter planen vil det bygges fortau til sommeren.

Statsforvalteren har denne uka arrangert to halve dager med digitalt vintermøte for ordførere og kommunedirektører der tema var barnevernsreformen, ungdomsmedvirkning og utfordringer i koronatiden, demografisk bærekraft, status bærekraft i nord og Arktis samt hvordan UiT kan bidra til å oppfylle bærekrafts målene, samarbeid over kommunegrensene og digitalisering.

Det er hyggelig å få mange tilbakemeldinger fra fjern og nær om god informasjon i fra Nordreisa kommune. Flere kommuner har tatt kontakt og ønsker å vite mer om direktesendingene våre, hvem som produserer og hvilket utstyr vi bruker. Vi deler selvsagt erfaringene våre. Det jobbes også med ny layout av kommunens hjemmeside.

Nordreisa kommune har fått en henvendelse om mønsteret på de samiske strikkavottene som Marianne Pentha hadde på seg på lørdag (Melodi Grand Prix). Prøver selvfølgelig å hjelpe til med det, så ta kontakt dersom noen vet om råd.

Fjorårets ordførertur gikk til Vaddas i september med 46 deltakere i fortryllende høstvær. Smittevern, god servering, loddtrekning av premier i et godt organisert samarbeid mellom Nord-Troms turlag, Nord-Troms friluftsråd og Nordreisa kommune. Prikken over i'en var sang og gitar ved Julie Viken. Vi er i gang med planlegging av årets høsttur. Ønsker gjerne forslag på hvor turen bør gå.

Bilder fra dagens direktesending, samenes nasjonaldag, bedriftsbesøk Sandøy Bygg og anleggsplassen Rovdas gravlund.