Gratulerer Joe Biden som påtroppende president i USA og Kamala Harris som USAs første kvinnelige visepresident. Det var på tide! 👌

Nordreisa kommune gjennomførte Nyansattedag mandag 3. november. Nordreisa kommune ønsker motiverte og positive medarbeidere. En god start er avgjørende. Alle som er ansatt det siste året inviteres til å bedre kjent med Nordreisa kommune, introduseres for kommunens ledelse, utvikle nettverket, bidra til felles verdigrunnlag, holdninger, stolthet og organisasjonsidentitet.

I formannskapsmøtet forrige uke ble foreløpig budsjett 2021 og økonomiplan 2020-2024 lagt frem. Dette skal enda behandles i alle hovedutvalg og vedtas til slutt i kommunestyremøtet 15. des.

Nordreisa kommune deltar i prosjekt Næringsvennlig kommune. Forstudiet skal kartlegge status. I disse dager sendes det per epost spørreskjema til næringsliv, kommunalt ansatte og politikere. På bakgrunn av svarene som kommer inn vil forprosjektet definere hvilke tiltak som er nødvendig for å bli mer næringsvennlig. Hovedprosjektet skal gjennomføre tiltakene.

Vi har hatt møte med Statens vegvesen om Storslett bru. I forslaget til Statsbudsjett 2021 er 12 av de 170 millionene til Storslett bru med (budsjett vedtas i Stortinget i desember). Det betyr at det blir oppstart neste år (høst) og ny bru forventes ferdigstilt høsten 2023. Kommunen vil bli invitert til oppstartsmøte for prosjektet vinteren 2021.

Bispevisitasen denne uka ble dessverre covid-avlyst. Vi har ingen flere smittetilfeller i Nordreisa. Direktesendingene på kommunens Facebook vil vi likevel fortsette med. Neste er 12. nov. kl. 14.00 om status covid-19. Ungdomsrådsleder Ramona Thomassen, rektor Olaug Bergset, kommuneoverlege Øyvind Roarsen, kommunedirekter Jan-Hugo Sørensen og ordfører deltar.

Noen av butikkene i Nordreisa inviterer til førjulshandel torsdag og fredag. Lørdag er det Bondens marked. Gratulerer til Europris Sørkjosen som hadde åpning av nybutikken 5. nov. Virkelig flott!💐

Landsbymøtet 2020 arrangeres 12. nov. kl. 18.30-21.00. Det blir heldigitalt der publikum kommuniserer med oss via menti.com. Sending kan følges via kommunens Facebookside. Instruksjoner for bruk av menti.com blir gitt. Håper på mange digitale deltagere og gode innspill. Vi har aldri gjort dette før, så det går sikkert bra!😀😀😀

 

RfXkdMEzTJ 7JAAAAABJRU 5ErkJggg==