Julemysteriet er løst og julelysene er på plass i Trekanten. Julesnøen og skøyteisen lar vente på seg, men hva gjør vel det når vi er midt i mørketida med de vakreste farger - og få dager til sola snur igjen! 🙂

Ordfører og kommunedirektør har besøkt flyktningetjenesten og voksenopplæringa. Elevene hadde forberedt mange gode spørsmål til oss. Viktige innspill til plan for integrering og bosetting av flyktninger som det jobbes med.

Vi har også besøkt Moan skole og alle klassene (bortsett fra klassen som var på svømming). Det som er så herlig med barn er at de sier det de tenker. Fikk også en grundig omvisning av fasilitetene de har og det de ikke har.

Kystskogbruket har registrert utbyggingsplanene våre for Moan skole og var innom i dag med mange argumenter for å velge tre - levert på en fjøl i bjørk.

Det har vært møte i kirkelig fellesråd som har vedtatt menighetsrådet budsjett 2021 og økonomiplan. Utenom den ordinære drifta er noen få økonomiske endringer for neste år:

· Gjennomføring av utsatt bispevisitas

· Reduksjon sekretærstilling

· Ny trosopplærer i 50 % f.o.m. 01. mars 2021

· Særskilte smitteverntiltak 1. halvår

· Økt aktivitet trosopplærings-/undervisningsområdet

· Investeringer i henhold til vedtatt investeringsplan (2021: Rotsund kapell: nytt orgel, brannsikring, drenering Rotsund gravlund, nytt tak Oksfjord kapell)

Innstillingene til statsbudsjettet avgis i dag og det er stor spenning om vi får med merknad om fagskole spillutvikling og Reisa villakssenter...

Vil berømme initiativet til Jenter 12 Nordreisa handball som har hengt opp oppslag på Gammen om at de ønsker oppdrag/småjobber der inntekten skal gå til å fikse hullet i taket på idrettshallen. Veldig godt tenkt og liker engasjementet, men kommunen sammen med entreprenør er i gang med takprosjektet og finansieringen er på plass.

Kommunepolitikerne har stor møtevirksomhet for tiden med forberedelser til kommunestyremøtet 15. des. der blant annet budsjett 2021 skal vedtas. Det blir også en spennende dag.

Ta vare på hverandre! #doarváidal #noknu

 

God førjulshelg! 🙂

 

Bildet: t.h. en liten forsmak på StLucia på kommunehuset i dag 🙂, t.v. Ann-Hege Hinstad v/Kystskogbruket overleverte bjørkefjøla til ordfører.