ordførerblogg 12.06.20.jpg

I går var det offisiell åpning av visnings- og opplæringsleiligheta for velferdsteknologi i Nord-Troms som er etablert gjennom et samarbeid mellom Nord-Troms kommunene og Nord-Troms Videregående skole. I denne leiligheta skal både brukere, pårørende, ansatte og studenter få mulighet til å bli kjent med hjelpemidler fra NAV og velferdsteknologiske løsninger som kan bidra til å gjøre det både tryggere og lettere til å bo lengst mulig.

I dag var det informasjonsmøte om etablering av fagskole innen spillutvikling i Nord-Troms. Forstudie har vært gjennomført. Forprosjekt er tenkt ferdigstilt innen oktober og at det da søkes om et 3-årig pilotprosjekt. Det har vært jobbet godt i prosjektet og mange viktige samarbeidspartnere er allerede på plass. Dette er helt i tråd med digital satsing, velferdsteknologi og fremtiden. Dette har jeg tro på!

Formannskapsmøte vedtok 11. juni investering av ny steamkjele til Sonjatun kjøkken, bidrag til TV-Aksjonen NRK 2020 - WWF, bruk av kommunale bygninger (med forbehold om strategisk barnehageplan), årsregnskap 2019 og årsmelding 2019.

Aud Hamnvik Hanssen ble i dag tildelt Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste som ansatt i kommunen siden 1979. I dag hadde hun sin siste arbeidsdag og vi ønsker henne lykke til med pensjonisttilværelsen.

Hyggelig å få blomster som fratrådt styremedlem i Avfallsservice i dag, både meg og Einar Eriksen, Kåfjord. Et av de mest profesjonelle styrene jeg har deltatt i, i tillegg til at det er et nytenkende selskap. Blir spennende å følge med videre.

Flomfaren er ikke over selv om elva er rolig akkurat nå. Den nye rørdemninga er kommet og testet. Sandsekkene er også ferdig fylt. Nytt møte i kriseledelsen er planlagt mandag morgen.

 

ordførerblogg.png