Det er ikke til å tro at kalenderen viser midten av januar og at vi fremdeles kan gå tørrskodd til postkassa i Nordreisa - riktignok med skinnlua på da. Men nå kommer snøen og må innrømme at jeg er av den sorten som blir glad når det snør.

 

Skilinjetilbudet i fylkets videregående skoler er blitt tema i media etter at Bardufoss Arena lanserte at de jobber for å etablere skilinje på Bardufoss. I den forbindelse er det viktig å poengtere hvor viktig Nordnorsk skilinje er for Nordreisa. Studietilbudet bidrar til å holde folketallet stabilt, reduserer gjennomsnittsalderen i befolkningen, utgjør en forskjell for næringslivet med tilgang til arbeidskraft og kunder, boligmarkedet og øvrig aktivitet. Nordnorsk skilinje som ble opprettet i 1984 har produsert norgesmestre og andre som har bemerket seg. Det er i dag 40 skielever fordelt på fire klasser som stort sett er rekruttert fra området Nordre-Nordland til Øst-Finnmark. En nedbygging av skilinja betyr nedbygging av videregående utdanning i Nord-Troms. Idrettsfag er helt avhengig av skilinja for å kunne opprettholdes. Øvrige språk- og programfag vil også berøres hvis det blir færre elever. Nå prosjekterer Nordreisa IL ved skigruppa et nytt rulleski- og skiskytteranlegg som vil gagne hele miljøet i landsdelen. Det vil gi et kjempe løft for tilbudet på Nord-Troms videregående skole, kommunen og regionen. Vi skal fokusere på oppbygging - ikke nedbygging!

 

På nyåret hadde vi møte med fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo og administrasjonen hans om prosjekt fagskole spillutvikling angående midlertidige lokaler i Nord-Troms videregående skole. Det vil være behov for en ombygging. Saken er fulgt opp videre i fylkesrådet. Fagskole spillutvikling er det stor politisk enighet om på tvers av alle politiske partier. Da er det også stor sjanse for å at man lykkes!

 

Samenes nasjonaldag 6. februar er under planlegging. Den blir digital i år. Kommunens barnehager og skoler, som har sine egne program for markeringen, er invitert til å sende oss filmsnutter. Disse skal redigeres sammen til et program som sendes digitalt den 6. februar. Mer info kommer.

 

Årets yrkes- og utdanningsmesse blir også digital i år. Halti næringshage som har prosjektledelsen er i innspurten av planleggingen med å samle og samkjøre elever, næringsliv, opplæringskontor og kommuner til et felles digitalt arrangement den 21. januar. Pandemien og restriksjonene har hvertfall tvunget frem kreativitet og innovasjon hos mange. Blir spennende.

 

Næringsutvalget har i dag behandlet igangsettelse av ny strategisk næringsplan, midlertidig endring av retningslinjene for kommunalt næringsfond og utviklingsfond, prosjekt cruise Nord-Troms, tilskudd prosjekt Leirbukthula, tjenesteavtale Visit Lyngenfjord 2021, nye retningslinjer for toppfinansiering landbruket, omdisponering tilskudd Framtid i Nord, prosjekt havnesamarbeid og retningslinjer prising næringsarealer samt tilgjengeliggjøring av avsatte næringsarealer. Vi fikk også en orientering om saksbehandlingstid innenfor byggesaker og delingssaker som det har vært en del henvendelser på. Innenfor byggesaker er kommunen ajour, mens innenfor delingssaker er restansen blitt lang - både på grunn av mindre ressurser og mange flere søknader enn normalt. Det jobbes med å få ned saksbehandlingstiden innenfor delingssaker.

 

Regjeringen har varslet pressekonferanse om koronasituasjonen mandag 18. januar. Den kommunale kriseledelsen er innkalt 18. januar kl. 19.00 for å drøfte hvordan eventuelle nye anbefalinger og regler vil påvirke kommunen. Inntil videre er det bare å fortsette med å holde økt avstand og færre nærkontakter. Se fhi.no. Null smitte her takket være flinke innbyggere!