Gode nyheter å meddele!

Statnetts ledelse har besluttet at de skal jobbe videre med en løsning for en ny transformatorstasjon på Vinnelys. Investeringsbeslutningen planlegges til omtrent sommeren 2021 og stasjonen i drift i løpet av 2023.


Fylkesrådet har bevilget bredbåndstilskudd for 2020 til Havnnes med kr. 760.000. Kommunen hadde også søkt om tilskudd til Sandnes og Storeng, men disse områdene ble dessverre ikke prioritert denne gangen heller.


Nord-Troms regionråd har i møte 28.09 vedtatt å anbefale sine eierkommuner om å vedta intensjonsavtale med mål om avklaring av deltakelse i et felles interkommunalt råd bestående av Balsfjord, Tromsø, Karlsøy og de 6 nordtromskommunene. Saken skal behandles 29.10 i kommunestyret vårt.


Leirbukthulas venner i samarbeid med Nordreisa kommune arrangerte workshop 30.09 om forhistorien, hva anlegget kan brukes til og finansieringsmuligheter. Blir spennende å jobbe videre med dette prosjektet sammen med ildsjel Margit.


Barnes- og unges kommunestyremøte ble avholdt 01.10. De imponerte virkelig med sitt engasjement. Saker de tok opp var fotballhall, uteområde Storslett skole, aktivitetspark i Trekanten, sykkelbane Høgegga, nye stoler til Storslett skole, nytt svømmebasseng og volleyballtrening. I tillegg hadde de invitert Politi og Rus- og psykisk helse til å holde innlegg om psykisk helse og vold i nære relasjoner.


Kommuneledelsen fortsetter besøksrunden og har siden sist vært hos Reisafjord hotell, Reisa Montesorriskole, Guleng bofellesskap og avlastning og Nordreisa pensjonistforening.
Kommunen har gjennom flere vedtak vedtatt at vi skal delta i prosjekt Næringsvennlig kommune. Vi har hatt oppstartsmøte med den eksterne prosjektlederen som skal bistå oss i prosessen. Forstudiet går ut på å kartlegge status. Da vil næringsliv, kommunalt ansatte og politikere bli bedt om å svare på spørsmål. Neste steg er forprosjektet som vil avgjøre hvilke tiltak som er nødvendig for å bli bedre – dette på bakgrunn av svarene som kommer inn. Hovedprosjektet skal gjennomføre tiltakene.


Denne uka er det møter i hovedutvalgene; helse- og omsorg, oppvekst- og kultur og driftsutvalget. Neste uke formannskapet.
Regjeringens la den 07.10 frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. For kommunene er det en reell nedgang i frie inntekter (statlig rammetilskudd + skatteinntekter) med 0,9 % som utgjør ca. 2,9 millioner kroner for oss. Kommunedirektøren foreslår å dekke dette med de nylig tildelte havbruksmidlene.


Vil sende dagens store takk til dugnadsgjengen som har tatt tak i forefallende arbeid, rydding, sveising m.m. på Rotsundelv skole. Dere er gull! 💛
Og gratulerer til Flortex og Lill med 15 årsjubileum! Og i morgen lanserer Nordreisa næringsforening felles nettbutikkløsningen Shop Nord. Lykke til! 😊


Bilder fra informasjonsmøte for ansatte, regionrådsmøtet når Kåfjords rådmann, Einar Pedersen, ble takket av og nederst fra barnas- og unges kommunestyremøte.