Formannskapet i Nordreisa hatt møte i dag og gjort nye vurderinger av "korona-restriksjonene" etter kommuneoverlegens anbefalinger.

  • Stenging av campingplasser inkludert vintercamp ble åpnet for innenbygds 3. april, men vedtaket videreføres for utenbygds t.o.m. 19. april, på lik linje med den nasjonale hytteforskriften.
  • Karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune videreføres t.o.m. 22. april for de som har vært i Oslo og Viken.
  • Barnehager og skoler skole åpnes i samsvar med nasjonale beslutninger.
  • Rådhus, bibliotek, kulturscene, kino, idrettshall og institusjoner holdes stengt for besøkende/kunder t.o.m.1. mai.
  • Forbud mot sammenkomster videreføres t.o.m. 1. mai.
  • Vedtak om stenging av overnattingssteder i Nordreisa og stenging av aktiviteter i kommersielle reiselivsbedrifter oppheves.

Det er viktig å tilføye at korona-krisa ikke er over selv om en del restriksjoner mykes opp. Det kan vi gjøre, fordi vi både lokalt og nasjonalt har lykkes med å holde smittespredningen i sjakk slik at sykehus og helseinstitusjonene har fått tid å ruste opp beredskapen.

Vi må alle fortsatt vaske hender og holde avstand!