Årets siste kommunestyremøte ble gjennomført i går og vi har behandlet 160 saker i 2020. Til sammenligning var det 128 saker i 2019, 90 saker i 2018 og 80 saker i 2017. Det ligger mye arbeid i både saksbehandling, politisk behandling og oppfølging av hver eneste sak. All ære til saksbehandlerne våre for stor produksjon.

På 10 timers møtet i går hadde vi innbyggerspørsmål, tre orienteringer, utdeling av ugleprisen og behandlet 22 saker (6 saker utsatt til neste kommunestyremøte 4. februar). Kommunestyret vedtok utvidelse og renovering Moan skole, renovering Rotsundelv skole, bosetting 22 flyktninger 2021, medlemskap Arena Nord-Troms, medlemskap Nettverk fjord- og kystkommuner, budsjettregulering nr. 2 2020, kommunalt tilskudd rulleskiløype og skiskytteranlegg Saga, budsjett- og økonomiplan 2021-2024, partnerskap Troms Kraft og Ymber avvist, videre prosess interkommunalt politisk råd, sluttbehandling detaljregulering Solbakkmelen boligfelt, kvalitet i grunnskolen, endring vertskommune akuttvakta barnevernstjenesten, møteplan 2021, forskrift folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Nordreisa kommune, digitale politiske møter, retningslinjer valg Nord-Troms forliksråd, valg Nord-Troms forliksråd 2021-2024, endring selskapsavtale pr. 01.01.2020 K-sekretariatet IKS og utmelding interkommunalt samarbeid Brannvesenet Nord.

Flyplassutvalget vårt har i møte i dag med rutesjef for kortbane i Widerøe, formidlet behovet for å bedre korrespondansen sørover -spesielt med 20.10-flyet fra Sørkjosen. Mange flyruter til/fra Tromsø er blitt endret etter at forespørselen plutselig avtok 12. mars. Widerøe vil se på mulige alternativer for 1. halvår 2021. Etter det nærmer vi oss forhåpentligvis mer normale tilstander – også på rullebanen.

I ukas direktesending torsdag kl. 14.00 er kommuneoverlegen, Nordreisa næringsforening v/leder Mona Salamonsen og Nordreisa idrettsråd v/leder Christine Borch invitert. Tema er koronastatus og informasjon til våre nytilflyttere – om næringslivet og idrettstilbudene.

 

Gratulerer så mye til kommuneoverlege Øyvind Roarsen som velfortjent vant årets Uglepris for sin innsats. Gratulerer til Tove på Flexi Klær som har 20 års jubileum i dag. Omsorgssenteret vårt har 20 års jubileum 18. desember. Gratulerer så mye!