Vi har nå de siste dager med streif av solstråler før mørketiden med vakreste farger over himmelen skal danse for oss en stund fremover. Det er i dag sendt ut farevarsel om King Vinters ankomst i morgen.☃️

Årets Landsbymøte ble gjennomført 12.11 heldigitalt med omtrent 50 følgere gjennom hele direktesendingen. Det er det samme antallet som har pleid å møte i kultursalen tidligere år. Det kom inn utrolige mange gode ideer. Etter en avstemningsrunde ble det aktivitetspark i sentrum, tuftepark, Sarafoss-stien og aktivitetspark for barn tilknyttet nasjonalparken (forslag fra Hjørdis 7 år) som fikk flest stemmer og skal jobbes med videre. Kommunen innkaller arbeidsgruppene til møter allerede før jul. Sendingen blir liggende på kommunens Facebookside og kan sees der.

Her er en oversikt over "korona-midlene" som Nordreisa kommune har fått i løpet av året:
• generell bevilgning korona fase 1 utgjorde 4,807 millioner kroner + fase 2 utgjorde 0,162 millioner kroner - til dekning av kommunens ekstrautgifter med pandemien
• kompensasjon redusert arbeidsgiveravgift 2.42 millioner kroner - alle virksomheter har fått denne kompensasjonen fra staten basert på utbetalt lønn
• vedlikeholdsmidler 2,2 millioner kroner - driftsutvalgets vedtak om prioriteringer følges
• styrking næringsfond (utbetalt via fylkeskommunen) 1,7 millioner kroner – der næringsutvalget den 12.11 bevilget søknader på tilsammen over 1 million kroner til gode næringslivsprosjekter i kommunen. Og der er enda midler igjen.

Det er hyggelig at vår kino hadde en økning på 16, 8% for forrige måned, mens det var nedgang i landet for øvrig på 39,6 og i Troms og Finnmark nedgang på 46,7%! Oppsiktsvekkende tall for øvrig.

Denne uka har ordfører hatt møte med Superkjerne coaching, sertifisert fra NLP coahcing, som er under etablering i Nordreisa. Dette viser mangfoldet vi har av tilbud i kommunen.

Utvendig vedlikehold av Solvoll skole er startet og det historiske tømmeret som er kommet fram i lyset har skapt engasjement med ønske om å ha det slik. Fagfolket sier at laftingen på Solvoll skole er tilpasset at det skal være panel på utsiden. Bygget har også hatt panel utenpå omtrent fra det var nytt. En konsekvens av å ikke panele det er at det ikke blir tett og dermed blåser rett inn. En annen konsekvens er at inngått avtale med entreprenøren brytes og kommunen får en ekstrakostnad.

Denne uka blir det direktesending på kommunens Facebook siden torsdag 19. nov. kl. 14.00 med kommuneoverlegen, kommunedirektøren og presten - fortsatt med tema covid-19 og hvordan pandemien preger kirkas arbeid og hvordan det blir med julegudstjenestene i år. En annen trist konsekvens av pandemien er at julemiddagen for de enslige er blitt avlyst. Dersom noen har gode ideer på alternative tiltak, så tas det imot med hjertens takk.

Fredag 20. nov. kl. 14.30 blir det også direktesending der kommunedirektøren presenterer forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024. Dette skal politisk behandles i alle hovedutvalg og til slutt vedtas i kommunestyremøte 15.12.

Så til slutt en liten spørreundersøkelse. Det blir ingen arrangement i forbindelse med julegrantenning i år på grunn av pandemien. Nordreisa Næringsforening ønsker at grana tennes så snart som mulig. Skal vi tenne lysene fredag 20. nov. eller fredag 27. nov? 🌙🎄⭐️❄️

wDiQWSF 27bEEQAAAABJRU 5ErkJggg==