Denne uka kunne vi feire kommunedirektør Jan Hugos 1 årsdag i Nordreisa kommune. Det er fryd å få samarbeide tett med denne erfarne mannen som er like god med folk som med tall - og som sprer glede og energi rundt seg.

 

Administrasjonsutvalget behandlet i går revidert delegasjonsreglement og sykefravær 4. kvartal samt hele 2020 som endte på 8,82%. En økning siden 2019 med tidenes laveste sykefravær på kun 7,11%. Resultatet vakte nasjonal oppmerksomhet. Vi vil etterhvert få en oversikt over hva som er koronarelatert av de 8,82% i 2020. Sykefraværet kostet kommunen i 2019 10 millioner kroner og i 2020 12 millioner kroner. Utvalget ble også orientert om at kommunen i løpet av 2020 hadde 90 stillingsutlysninger med tilsammen 682 søkere.

 

Formannskapet vedtok en høringsuttalelse hvor vi på det sterkeste fraråder en dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya. Kompetansetilskudd til mastergrad avansert klinisk sykepleie stiller kommunen seg positiv til under forutsetning av Helsedirektoratets delfinansiering og 2 års bindingstid. Videre fikk formannskapet orientering etter spørsmål om endringen av tilbud på Fosseng og rus- og psykiskhelsetjeneste. Saken følges videre opp i helse- og omsorgsutvalget.

 

Ordfører har tildelt kommunens stakebåt til Barbro Berger som skal ha svært mye av æren for suksessen med Reisagenseren. Barbro var lærer ved Storslett skole og fantastisk flink med kunst og handverk. Det var hun som utviklet mønstrene som ble til Reisagenseren. Berger har aldri fått noen oppmerksomhet for innsatsen sin, derfor ønsker Nordreisa kommune nå å overrekke henne stakebåten, som er kommunens symbol på god innsats.

 

Dagens bedriftsbesøk har vært hos OK Bedriftsconsult som ble etablert 2000 og har ansatte som utfører tjenester innenfor økonomi, regnskap og rådgivning til både private og næringsliv. Hyggelig møte med de 6 ansatte og servering av kaffe og hvetebakst fra lokalt bakeri.

 

I neste uke er det vinterferie, og i den forbindelse har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet nasjonale anbefalinger om hvordan ferien kan planlegges og gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, se regjeringen.no.

 

1. mars er søknadsfrist for inntak til videregående opplæring og for formidling av læreplass. Spennende valg skal gjøres av mange unge. Vilbli.no og vigo.no er viktige nettsteder som gir råd og veiledning. Masse lykke til!

 

God vinterferie til elever og lærere - og god helg til alle dere andre!

 

 

Bilde: Barbro Berger i Reisagenseren, fra ukas direktesending med besøk av Opplæringskontor Nord, 1 årskaka og stiv kuling fra sentrum i dag.