Ordførerblogg 21.01 fra bussen til Tromsø. Er på vei på digitaliseringskonferanse i Oslo der kommunen er invitert til å holde et innlegg om hvor langt vi er kommet med digitaliseringa -vi er ganske flink sett i forhold til andre kommuner.

 

Ordfører prioriterer nå på nyåret å få besøkt alle våre kommunale avdelinger. Har vært innom sykehjemmet, DMS, Høgegga omsorgsboliger, voksenopplæringa og flyktningetjenesten, omsorgssenteret, rus- og psykiatritjenesten, byggdrift og Oksfjord oppvekstsenter. Flere står for tur. Det er lærerikt og også fint å få oppdatert status.

 

Forrige uke gikk fra innspills møte NTP, besøk i geit fjøs i Straumfjord, møte med Halti næringshage, eierstrategimøte Ymber, møter med innovative næringsaktører i Nordreisa og styringsgruppemøte for villakssenteret hvor tre spennende skisseprosjekt ble valgt ut til å gå videre med. Se bilder. Alle syv innkomne forslag var forresten veldig fine.

 

Ordfører har også deltatt i planleggingen av Samenes nasjonaldag. Kommunen inviterer alle til å være med å feire dagen den 06.02. kl. 17.00-19.00 på Halti.

 

Nok en gang kan vi juble over lavt sykefravær i kommunen. Totalt for 2019 ble sykefraværet 7,11%. Det laveste som er registrert noen gang på et helt år. Fantastisk godt jobbet i alle ledd. Veldig gledelig at våre ansattes helse har en positiv utvikling. Den må vi bare fortsatt holde fokus på.

 

Bilde av skissene fra fra Verte, Asplan Viak og Konzept.

 

Ordførerblogg.jpg