Vi har den siste tiden vært vitner til et splittet Amerika. I går seiret demokratiet. Etter innsettelsen av president Joe Biden og USAs første kvinnelige visepresident Kamala Harris er det håp. De fronter viktigheten av å stå opp mot hat, lovløshet, rasisme og innenlandsk terror. Biden og Harris skal på nytt gjøre USA til en ledende kraft for det gode i verden. Det er håp.

 

I Politiråd denne uka la regionlensmann Skogmo frem politistatestikk 2020 for Nord-Troms Lensmannsdistrikt. Nord-Troms skal være tryggest i landet. 47 ansatte og 2 studenter jobber hver dag for å nå dette målet i Nord-Troms. Oppklaringsprosent (71,8%)  og saksbehandlingstid (34 dager) er helt i toppen nasjonalt. Vold, vinning og sedelighetssaker har gått ned. Antall narkotikasaker i 2020 er lik 2019 (27) og gått ned fra 2018 (49). Veldig godt jobbet! Regionlensmannen vil holde orientering for kommunestyret 4. februar.

 

Kirkelig fellesråd innstilte i møte 15. januar Annveig Jenssen som ny kirkeverge. Arbeidskontrakt er nå signert og hun er klar til å starte i april. Gratulerer!

 

Kommunens kriseledelse møttes mandag kveld i etterkant av regjeringens pressekonferanse der de justerte covid-19-restriksjonene.

Barn og unge under 20 år kan gjenoppta ordinær trenings- og fritidsaktivitet både ute og inne. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes.

Kriseledelsen besluttet derfor at svømmehall, gymsal og idrettshall åpnes for barn og unge under 20 år. 

 

Alle bør fremdeles begrense sosial kontakt. Maks besøk av 5 gjester. Arrangementer bør utsettes/avlyses. Barnehagene og skolene er på gult nivå. Reiser i inn- og utland bør unngås. Alle innreisende til Norge må teste seg for covid-19 på grensen. Alle innreisende må i karantene i ti dager. F.o.m. fredag oppheves den nasjonale sjenkestoppen. Nordreisa kommune følger de nasjonale smittevernreglene. Kommunen har ingen lokale tilpasninger nå.

 

Snøskredvarslingssesongen vinteren 2021 startet formelt 18. desember 2020. Nordreisa kommune har egen vakttelefon for beredskap snøskred som kommunal kriseledelse kontinuerlig overvåker.

 

Uværet Frank er varslet med farenivå rødt (høyeste). Fra i ettermiddag meldes øst og sørøstlig storm, til dels orkan, som kan treffe med ekstremt kraftige vindkast lokalt. Det er forventet store variasjoner i vindstyrken og kan derfor være farlig å være utendørs. Følg anbefalingene som myndighetene gir. Mer info på kommunens hjemmeside.