ORDFØRERBLOGG 21.09.2020:

Årets ordførertur gikk til Vaddas forrige søndag med 46 deltakere i fortryllende høstvær. Smittevern, god servering, loddtrekning av premier i et godt organisert samarbeid mellom Nord-Troms turlag, Nord-Troms friluftsråd og Nordreisa kommune. Prikken over i'en var sang og gitar ved Julie Viken.

 

Nordreisa bibliotek har arrangert lesefest for barna som deltok på "sommerles". Ordfører fikk den ære av å dele ut diplomer og premier til disse barna. Det er viktig å lese.

 

I forrige uke gjennomførte vi helsemøte mellom UNN, Distriktsmedisinsk senter (DMS) og kommunene Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa. Demografiutviklingen er tydelig på at det blir flere eldre og færre yngre. Den nye Nasjonale helse- og sykehusplanen kommer med klar bestilling om ny samarbeidsstruktur: helsefellesskap. Med pasienten i fokus skal det etableres tverrfaglige team. Her skal sykehus og kommunene sammen finne løsninger for fremtidige utfordringer. Nå er vi i gang og mange avtaler skal på plass.

 

Ordfører og kommunedirektør har hatt møte med Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms (DPS) for å bli bedre kjent. Vi fikk høre om samarbeidet med kommunen, behov for kompetanse og utviklingen innenfor faget. Et viktig tilbud i regionen for våre innbyggere.

 

Administrasjonsutvalget, driftsutvalget, helse- og omsorgsutvalget og formannskapet hadde møter i forrige uke. Formannskapet behandlet kvartalsrapporten for 2. kvartal, revidering av politivedtekter, uttalelse om politiet prosesser uten involvering av kommunene, forespørsel fortsatt leie Sørkjosen skole, permisjonssøknad, søknad endret bruk av Storslett hotell, salg av næringsarealer og retningslinjer for startlån. Torsdag er det kommunestyremøte og neste uke barnas og unges kommunestyremøte.

 

Sist fredag hadde vi møter med Nye veier og fikk oppdatering av status. Etter grunnboringene i området har de vært nødt for å justere traseene noe. Vi inviterer dem til å orientere kommunestyret 15. des. Vi starter også en jobb med å vurdere om hvor det evt. kan være behov for overskuddsmasser.

 

I går var det innsettelsesgudstjeneste for prost Gaute Norbye og menighetspedagog Anne Grethe Eng. En høytidelig seremoni av biskop Olav Øygard.

 

Denne uka pågår Forskningsdagene med tema hjernen. Mange forskjellige arrangement - noe for enhver smak.