Samfunnet vårt ble snudd opp-ned på få dager og hele verden satt på vent. Tiden går plutselig veldig langsomt for mange.

 

Vi fikk en uanmeldt eksamen i sårbarhet og beredskap. Helse, strøm, fiber, telefon, rent vann, åpne veier, skoletilbud, dagligvarehandelen og lokal produksjon er tilbud vi har tatt som en selvfølge. Nå ser vi viktigheten - og Nordreisa leverer! All ære til de som står på dag og natt - både innenfor private- og offentlige tjenester.

 

Nordreisa kommune jobber kontinuerlig med å tilpasse tjenestene i denne fremdeles ubegripelige situasjonen. Det er den samme administrasjonen vår som jobber på akkord med seg selv - for samtidig å sørge for at den daglige drifta går som normalt. De politiske møtene skal fortsatt avholdes jmf. vedtatt møteplan, men ingen fysiske møter. Forrige uke ble møtene i oppvekstutvalget, helseutvalget og formannskapet avholdt per telefon. Kommunestyremøtet den 26. mars skal vi prøve å ha per Teams. Opplæring av alle representantene pågår nå. Saksliste er publisert på kommunens hjemmeside (under politikk).

 

Det er kritisk for de over 100 permitterte i Nordreisa (ingen ansatte i kommunen er permittert) og næringslivet som mistet inntektene over natta. De fleste utgiftene går likevel som normalt. Det er allerede kommet flere krisepakker nasjonalt - og det vil komme flere. Formannskapet vedtok å sette ned arbeidsgrupper lokalt og regionalt for å finne tiltak for både innbyggerne og næringsliv. Arbeidet er allerede påbegynt.

 

Det er fremdeles helt avgjørende at vi ALLE følger myndighetenes restriksjoner for å begrense smitte. La oss ta vare på hverandre ved å begrense sosial omgang.  Vær også ekstra forsiktig i fjellet med mye snø og mildvær. Det er veldig rasfarlig i utsatte områder. Ikke gjør noe som medfører risiko for skade. Nå trenger vi helsepersonellet i kampen mot koronaviruset.

 

Jeg er overbevisst om at denne krisetilstanden vil gi oss et nytt perspektiv på de virkelige viktige verdiene i livet. Det ryktes at det våres nå - her nord må vi la kreativiteten blomstre. Det finnes et lys i alle tuneller. Nå skal vi snu oss om og se etter nye muligheter. Det går bra til slutt. Hilsen en evig optimist.

 

Bildet er av ordfører og kommunedirektør i karantene som deltar via Teams på kriseledermøte tidligere i uka. Nå deltar hele kriseledelsen per Teams.

Ordfører og kd på teams.jpg