Kommuneoverlegen er veldig tydelig på at koronasituajonen akkurat nå er veldig alvorlig. Hver-og-en av oss må følge regjeringens anbefalinger for å forhindre en ny lock-down. Han anmoder også befolkningen og besøkende til Nordreisa i påsken om å følge anbefalingene fra fylkeslegen i Troms og Finnmark. Se disse på kommunens hjemmeside.

 

Ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter lyses ut. Søknadsfrist 05.04. Disse nye koronamidler (kr. 443.226) skal kompensere lokale virksomheter som har falt utenfor eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Les mer på kommunens hjemmeside.

 

Fylkeskommunen har tildelt Nordreisa kommune kr. 782.406,- av sitt havbruksfond til å utvikle aktivitet basert på fiskeri og havbruk. Næringsutvalget bevilget i forrige uke disse midlene til Sørkjosen fiskemottak SA til tiltakene: ny kran, kle igjen frontkaia, truck, ny port mot kai, jekketralle og pallevekt og ønsker også at det skal tilrettelegges for salg av fisk fra kai. Det blir veldig bra!

 

I ekstraordinært kommunestyremøte 25.03 behandlet vi detaljregulering E6 Kvænangsfjellet, boligtilskudd utbedring/tilpasning bolig 2021. Revidering delegasjonsreglement ble utsatt. Høring konseptutredning innfarter Tromsø ble oversendt formannskapet. Kommunestyret vedtok også å klage på Skjervøy kommunes dispensasjonsvedtak fra kystsoneplanen for Haukøya vest. Saken ble oversendt til formannskapet for å utforme den formelle klagen (formannskapsmøte torsdag 25.03).

 

Kommunedirektør og ordfører besøkte Storslett skole 17.03. Vi fikk god informasjon fra elevrådet og rektor Merete Rasmussen. Vi fikk også omvisning på hele skolen og besøkte klassene som var inne. Elevrådet og rektor hadde også saker som vi skal følge opp. Engasjerte elever og ansatte på en flott skole!

 

 

Bilder fra besøk på Storslett skole og kommunens direktesending 18.03.