Høsten er en fin tid; full av energi, bær i skogen og mørke kvelder. Det er også godt å finne tilbake til hverdagsrutinene.

Det var en skikkelig gledelig nyhet at befolkningsutviklingen for 2. kvartal i år var positiv for Nordreisa med + 15 personer. Vi er nå 4863 innbyggere i kommunen.

Flyplassutvalget vårt har hatt møte igjen om anbudsprosessen for nye FOT-ruter gjeldende fra 01.04.2022. Vi er i gang med å lage et spørreskjema for at reisende kan komme med tilbakemeldinger på flytider. Denne vil bli lagt ut på flyplassen og digitalt på kommunens hjemmeside. Næringskonsulentene i Nord-Troms, Nordreisa næringsforening, Visit Lyngenfjord og næringsutvalget vil også bli involvert i forkant av Regionrådets behandling.

Statnett har i møte informert kommuneledelsen om aktuelle planer for reinvestering av stasjonen på Vinnelys. Stasjonen er 50 år og det er utfordringer med en dårlig drenert tomt og risiko for flom og ras. Statnett har fra før konsesjon for ny 420 kV transformatorstasjon, Vinnelys, men realiseringen av stasjonen er utsatt i påvente av forbruksutviklingen i området. Statnett ser på muligheten med å etablere stasjonen nå, uten tilknytning til 420kV i første omgang, for så å flytte alle funksjoner fra Nordreisa transformatorstasjon til ny. Med ny stasjon kan eksisterende stasjon saneres. Prosjektet er i tidlig fase og løsningen med å etablere en ny stasjon legges fram for Statnetts ledelse 21. september. Endelig investeringsbeslutning vil etter planen bli tatt i april 2022. Stasjonen skal være på drift i løpet av 2023. En slik investering vil gi store ringvirkninger for hele regionen i form av stor aktivitet i byggefase og bety sikker strømkilde i fremtiden.

Formannskapet har behandlet sak om ny festekontrakt til Norsk Bioenergi AS som leverer varmt vann til oppvarming, samt vedtatt en uttalelse om den nye drosjeregulering som trer i kraft 01.11.2020.

Næringsbesøket denne uka gikk til Sentrum Sko og Sentrum Bok og Papir som fikk blomster fra kommunen for sin utvidelse. Vi besøkte også Din Varme som nå har drevet med varmepumper og solskjerming i 6 år. Gratulerer til Klipp AS som har nylig hatt 10 års jubileum og Reisa Montessoriskole som har 15 års jubileum.

Vi har dessverre fått avslag på søknaden om utbedring av Sørkjosen havn, men jobber videre for at det blir økte bevilgninger på Statsbudsjettet 2021 for tømmerhavner. Da kan vi søke på nytt.

Har etterspurt status om E6 Storslett bru hos Statens vegvesen og svaret jeg fikk i går var: "I utgangspunktet har prosjektet en oppstarts bevilgning i 2021 i henhold til Handlingsprogram 2018-2023". Vil be om møte med Statens vegvesen.

At det pent i kommunen er noe som opptar oss alle og ordfører har allerede startet forberedelsene mot neste sommer. Det skal være så hyggelig å komme til Nordreisa at man får lyst til å stoppe. Samtidig skaper det trivsel for oss som bor her, så vi blir her. Tro om vi klarer å bli 5000 innbyggere i Nordreisa? Hvis det øker med 15 personer hvert kvartal vil vi klare det 3. kvartal i 2022. Det er opp til oss å gjøre det attraktivt å bo i Nordreisa.

Nyt denne varme høsthelga og ta vare på hverandre! ❤️

blogg 22.8.20.jpg