Det er tid for å planlegge årets 17. mai-feiring. Komiteen møttes mandag og vi planlegger for digital markering. Vi får se etter påske hvordan situasjonen utvikler seg og hva de nasjonale smittevernreglene sier. Mer informasjon vil komme.cPAAAAAElFTkSuQmCC

 

Nord-Troms regionråd behandlet på tirsdag regnskap 2020, årsberetning 2020, årsrapport 2020, etablering av Campus Nord-Troms AS og etablering av interkommunalt politisk råd.

Havnesamarbeid i Nord-Troms ble utsatt.

 

Formannskapsmøtet behandlet på torsdag klage på Skjervøy kommunes dispensasjon fra kystsoneplanen til etablering av ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya, smitteverntiltak, høringsuttalelse konseptutredning innfarter Tromsø og makebytte tomt ny gravlund. Salg av næringstomter i havna i Sørkjosen ble utsatt for å få mer informasjon fra de to aktørene.

Gjesten i torsdagens direktesending var Nordtro v/daglig leder Toril Aamo som fortalte om den viktige jobben de har som brobygger til arbeidslivet og om det spennende prosjektet "Team Game change". Kommuneoverlegen orienterte om de nye smittevernreglene og kommunedirektøren kom med en liten påskehilsen.bHv 8DbaEVUa 3nSnkAAAAASUVORK 5CYII=

 

Dagens bedriftsbesøk måtte dessverre avlyses pga av de nye smittevernreglene. Det er forferdelig trasig hvordan deler av næringslivet blir rammet av koronarestriksjonene. Noen rammes veldig hardt når turistene og tilreisende uteblir. Vi må mer enn noensinne handle lokalt. Vil du ha lokale butikker i morgen, så husk og bruke de i dag.

God helg! YLHBtDTR 8D 1ey 4XzWuFtyTy 2Yh 9GrtbSfqKLtaCWD 9zv ufwXhsocMM 94v 9gAAAAASUVORK 5CYII=

Bilder fra direktesendingen, formannskapsmøtet og møte i Nord-Troms regionråd