ORDFØRERBLOGG 26.09.2020

Denne uka fikk kommuneledelsen møte Tromsø Matsentral - en ekte hjertegod gjeng som bare ønsker det beste for de fleste. Skulle ønske alle var som dem. Vi vil hvertfall bidra til at konseptet deres kan utvikles til Nord-Troms.

 

Vi har hatt møte i Nordreisa politiråd. Kommuneledelsen og politiet har jevnlige møter for å oppdatere hverandre og drøfte dagsaktuelle saker. Ordfører møtte ungdomsrådet i forkant av kommunestyremøtet for å gjennomgå kommunestyresakene og svare på spørsmål.

 

Torsdag 24. sept. hadde vi kommunestyremøte med følgende saker:

2 innbyggerspørsmål, 5 interpellasjoner, 3 spørsmål, tilstandsrapport Sonjatun, uttalelse endring i fergetilbud, mobildekning, uttalelse endring i politidistriktet, revidering politivedtekter, revidering alkoholforskrift, startlån Husbanken,  åpning valglokaler under Stortingsvalg og Sametingsvalg 2021, permisjonssøknad, fritak verv, sjenkebevilling Luggeføre bar AS, søknad fornyelse AS Vinmonopolets salgsbevilling, søknad fra Norlandia eiendom om midlertidig/permanent endring av bruk av Storslett hotell. Neste kommunestyremøte 29.okt.

 

Dato for neste Landsbymøte er 12. nov. og tema er "En plass å trives og å leve. En plass å være stolt av og bli husket for». I dette ligger stedsutvikling/reiselivsutvikling. Mer info kommer.

 

I går var det åpning av Kaffekiin - ny og flott kafé med eget kaffebrenneri. Gratulerer! Har også vært med blomster og ønsket lykke til med nyetableringen til J.r thaimat Nordreisa. Positivt med nyetableringer. Vil samtidig gratulerer Hagan Blomster som har 50 års jubileum i år. Stabilt og veletablert næringsliv. Nordreisa har en fin blanding av nytt og gammelt.

 

I dag kl. 12.00 er det foredrag på Halti om Forskning på sykdommer som rammer hjernen. Tre dyktige forskere kommer. Den ene er fra Oksfjord, den andre fra Rotsund og den tredje er fra Ålesund, men bor i Nordreisa. Dette må vi få med oss. God helg!