Noe av det verste som kunne skje skjedde da en i kommunens omsorg natt til tirsdag brøt seg inn og påtente en bolig mens mor og barn lå og sov. Takker høyere makter for at ingen liv gikk tapt, men det er mange som er blitt meget sterkt berørt av hendelsen. Nå er det beste vi kan gjøre først og fremt å ta vare på alle som trenger det. Formannskapet i dag fikk en grundig informasjon av hendelsen fra virksomhetsleder som også selv var tilstede den natta. Det er viktig å poengtere at det ikke har vært rutinesvikt, men et generelt sikkerhetsmessig avvik.

 

I formannskapsmøtet var Nybo og orienterte om sin virksomhet og Arena Nord-Troms orienterte om traineeprosjektet der kommunen melder seg inn som medlem. Kanskje kan det være med å bidra til å stabilisere den bekymringsfulle folketallsutviklinga som pr. 01.01.2020 var sunket til 4861 i Nordreisa. Økonomisjefen orienterte om regnskap 2019 - og gjentar igjen at utgiftene øker mer enn inntektene! Nedbemanningsprosessene har ikke gitt noen effekt - fordi vi igjen har samme antall ansatte som i 2015 (458). Disposisjonsfondet er oppbrukt og det er helt nødvendig å gjøre tiltak innenfor alle sektorer (helse, oppvekst, drift og adm). Det vil gå ut over tjenestene til våre innbyggere. Vedtakssakene i formannskapet var flaggreglementet for å kunne heise kvenflagget 16. mars, høringsuttalelse til forslag av endring av regler om turistfiske, innspill til KS tariffoppgjør og revidering av kommunens politivedtekter.

 

I dagens møte i administrasjonsutvalget ble permisjonsreglementet og tilsettingsrutiner drøftet med stort engasjement. Utvalget vedtok også at helse- og omsorgssektoren starter en prosess med differensiering av arbeidsoppgaver for pleiesektoren, dvs. arbeidsoppgavene til assistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere skilles på for å utnytte ressursene på best mulig måte. Administrasjonsutvalget fikk også fremlagt sykefraværstallene for 2019. Det er tidenes laveste sykefravær med totalt kun 7,11%. Dette tallet vekker også nasjonal oppmerksomhet, så dette har vi all grunn til å være stolte av.

 

Kommunen har denne uka hatt møte med Nye Veier og NVE, for å starte en prosess for å se på mulighetene for rassikring av boligene i Oksfjord i det rasutsatte området der Nye Veier skal bygge tunell og vil få masser til overs. NVE vil starte skredkartlegging i Mettevollia straks det blir barmarksesong. Innbyggerne i området vil bli involvert.

 

Ordfører ble invitert til å åpne årets World Scholar’s Cup Nord-Troms Arctic Round på Nord-Troms VGS på avd. Storslett. 108 elever fra sju ulike skoler og tre kommuner; Storslett, Manndalen, Skjervøy barne- og ungdomsskole, Montessori, Straumfjordnes og Nord-Troms VGS deltok. Dette var tredje gang Nord-Troms videregående skole og World Scholar’s Cup inviterte elever i regionen, i ungdomsskole- og videregåendealder, til en læringsfest over to dager. World Scholar’s Cup er en internasjonal kunnskapskonkurranse hvor elever fra hele verden møtes og knytter bånd over landegrenser, i en kunnskapsfremmende og inspirerende konkurranse hvor alt foregår på engelsk og det er stort fokus på tverrfaglighet. Spennende måte å lære på.

 

Nord-Troms Regionråd hadde strategisamling mandag og tirsdag. Ordfører og kommunedirektør fra Nordreisa fikk bare vært med mandagen, så den prosessen ble litt amputert for vår del. Vi får finne en løsning på det etterhvert.

 

I kveld holdt ordfører og varaordfører en presentasjon av Nordreisa i anledning temakveld om bruk av Kilpisjärvi-området som Prosjekt Halti Interreg arrangerte. Det kom representanter fra næringsforeninger, politisk og administrativt nivå fra region og fra kommunene Muonio, Enontekiö, Kittilä og Kolari. Håper våre finske gjester fikk et innblikk om kommunen, næringslivet og samfunnslivet.

 

Og så har ITU Kvääniteatteri og Nordreisa kommune sendt invitasjon til H.K.H. Dronning Sonja og H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra til det kvenske landsbyspelet Kyläpeli i Reisadalen i 17.-19. september 2020. Vi venter spent på svar.