Akkurat parkert i Alta etter kolonnekjøring over Kvænangsfjellet. KS konferanse frem til torsdag – med kroppen full av forkjølelse. Ramona og jeg rakk akkurat ikke innlegget vi skulle holde her om RUST og den gode politiske ungdomsmedvirkningen man har jobbet frem i Nord-Troms. Men våre politikerkollegaer fra Nord-Troms tok innlegget sporty på sparket.

 

Resultatet etter forrige ukes møte med Telenor var umiddelbar stopp av stenging av fastlinjetelefoni der vi har trygghetsalarmer -inntil disse er blitt digitalisert. Dekningsdirektøren kommer til Nordreisa før påske for å finne løsninger for de områdene kommunen blir uten fasttelefoni, ikke har mobildekning og heller ikke tilbud om fiber.

 

Regionlensmann Skogmo orienterte om en oppløftende politistatestikk for kommunen i Nordreisa politiråd forrige uke. Han vil legge frem statistikken for kommunestyremøtet 26. mars. Det har aldri for vært flere politi i regionen, oppklaringsprosenten er høyere enn landsgjennomsnittet og antall narkotikasaker har gått drastisk ned. Fra og med forrige uke har politiet døgnkontinuerlig tjeneste. Og så har vi selvsagt noen utfordringer som vi skal samarbeide om å få en bedre løsning på. Liker visjonen deres: Tryggeste stedet i landet».

 

Yrkes- og utdanningsmessa for Nord-Troms arrangerte Halti næringshage på vegne av Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy samt næringslivet. Nok en suksess med 480 elever og ca 70 forskjellige utstillere. Kompetent arbeidskraft er en våre største utfordringer, så håper yrkes- og utdanningsmessa synliggjør mangfoldet av næringslivet i regionen, behovet for kompetanse og mulighetene for utdanning.

 

Har også deltatt på et arbeidsmøte for Halti kvenkultursenters strategiplan. Styret har hatt en omfattende prosess på arbeidet som nå er i sluttfasen. Målet er å kunne presentere strategiplanen for det neste representantskap. Nå lyses det ut en ny stilling i Halti kvenkultursenter.

 

Muligens tidenes første fotballkonferanse i Nord-Troms ble arrangerte av Troms fotballkrets sist lørdag på Reisafjord hotell. Godt oppmøte fra hele regionen hvor både anlegg, rekruttering, trenerkompetanse m.m. ble drøftet. Veldig bra tiltak. Ordfører har iallerede nvitert fotballgruppa til eget møte for oppfølging.

 

Det er en historisk dag i dag når riksteateret er tilbake på scenen i Nordreisa. Min varaordfører tar godt imot gjestene våre. Håper mange finner veien til Halti i kveld.

 

Og så er sola tilbake i Nordreisa. Ikke glem at det er lov å ønske seg noe ved første solgløtt, og ønsket må være bare din hemmelighet. :)

 

Bildet: Ordfører i tannlegestolen på yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms

Ordfører i tannlegestolen.jpg

 

Bildet: F.V. Aleksander Øien v/Digital medarbeider, Hilde Nyvoll v/Nordreisa kommune, Berit Kalseth v/Nordreisa kommune og Stein C. Tømmer v/Smarte Byer og Kommuner

Digitalisering av prosesser i Nordreisa kommune.jpg

Foredrag.jpg