Fylkesmannen holder kommunene fortløpende informert om det nye koronaviruset og utviklingen. Dette viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om alvorlige tilfeller. God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Helsedirektoratet oppfordrer til å henge opp plakater med generelle hygieneråd på steder der mange møtes, for eksempel skoler, barnehager, sykehjem og andre institusjoner (se helsedirektoratet.no). For mer informasjon og konkrete råd om koronaviruset se helsenorge.no. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på der, kan du ringe informasjonstelefonen for koronasmitte på 815 55 015.

Olsens Verft AS har over en lengre tid jobbet med å tilpasse seg markedets nye behov. Helt konkret besto det av kai og pir, hall på land samt en båtheis. De valgte Moen-Gruppen AS som samarbeidspartner for denne nyetableringen i Bakkeby. Etter dialog med Nordreisa kommune søkte kommunen om tilskudd til bygging av kai fra fylkeskommunen og fikk bevilget 5 mill. i tillegg til at kommunestyret bevilget 10 mill. Som en del av forberedelsene ble det også gjennomført grunnundersøkelser av det aktuelle området og dette avdekket dessverre dårlige masser, rester av forurensing og store avvik mellom målt dybde og dybde avmerket på sjøkart. Med bakgrunn i denne usikkerheten knyttet til grunnforholdene i Bakkeby valgte Olsens Verft AS og Moen likevel ikke etablering der. Fra kommunens side har vi aktivt prøvd å finne løsninger, men med den usikkerheten i grunnforholdene er avgjørelsen deres forståelig. Vi er likevel glade for at de ser etter andre alternativer i Nord-Troms og Nordreisa vil støtte opp om det.

Kommunedirektør, næringskonsulent og ordfører besøkte Nordtro på tirsdag og fikk en god presentasjon fra daglig leder og hennes ansatte. Nordtro AS er en moderne arbeids- og inkluderingsbedrift og eies av Troms Fylkeskommune (49%) og Nordreisa Kommune (51%). Hovedmålet for Nordtro er å få flere inn i aktive tiltak som kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv og de har gode resultater å vise til. Det er en stor utfordring at over 20% av personer i arbeidsfør alder til enhver tid verken er i utdanning eller jobb - og når det gjelder 25-åringer, er andelen bortimot 25%. Flere folk må i arbeid og Nordtro er en at våre viktigste verktøy for å få det til. Og så er det synd at industriavdelingen i Sørkjosen er solgt, men beslutning om avvikling av industridelen ble gjort for å imøtekomme økt fokus på konkurranseutsetting av arbeids- og inkluderingstjenester fra myndighetene. Større press på effektive tjenesteleveranser gjorde at ressursene måtte prioriteres der de gir størst effekt for brukere.

Fra kommunens side ønsker vi å besøke næringslivet vårt, så har laget en plan over besøk for resten av året og vil ta kontakt fremover for å avtale tid. Rekker neppe alle i år, men intensjonen er å treffe flest mulig. Det er også mulig å ta direkte kontakt. Da prioriterer vi selvsagt tid. Ordfører har også denne uka hatt møter med næringsaktører som har spennende planer.

Troms og Finnmark fylkeskommune's nye vegdivisjon inviterer seg nå til alle kommunene for å presentere den nye organiseringen av samferdselsdivisjonen. Først ut var Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Lyngen i går. Fylkeskommunen vil etablere fagforum sammen med kommunene for å sikre god dialog og samarbeid på blant annet veivedlikehold, renovasjon og parkanlegg der det er naturlig og mulig. Veilys langs fylkes- og riksveier ble også drøftet. Nordreisa kommunestyre har vedtak på at dette ikke er et kommunalt ansvar og fylkestinget har vedtak på at de ikke skal overta veilysene. Den nye veidivisjonen signaliserte likevel at man kan skal se på erfaringene i Nordreisa da alle kommunale veilys ble skiftet til ledlys og søke å finne gode løsninger. Og så er det kjempe bra at flere ansatte i fylkeskommunen vil bli lokalisert til Storslett.

I forbindelse med reguleringsarbeidet tunnel Kvænangsfjellet har Nye Veier sendt navneforslag på to tuneller og en bru til kommunen: Mettevolliatunnelen, Suselva og Kvænangsfjelltunellen. Denne saken vil bli behandlet i driftsutvalget. Eventuelle innspill kan sendes medlemmer i utvalget.

Ordfører ble på onsdag intervjuet av RO, Ressurssenter for omstilling i kommunene, i anledning at de på vegne av kommunen gjør en kartlegging av vår PU-tjeneste (miljøarbeid). RO er et rådgivningsfirma for norske kommuner og er landets fremste leverandør av alle typer BPA-kurs og rådgivningstjenester til helse- og omsorgstjenesten i hele landet. Nordreisa vil evaluere sin tjeneste og se hvor vi eventuelt har forbedringspotensialer. Rapporten vil bli lagt frem for helse- og omsorgsutvalget i løpet av våren.

Kvinnedagen 8. mars nærmer seg og oppfordrer alle til å delta på markeringen på Halti som arrangeres av en frivillig og partiuavhengig gjeng - med ønske om å holde i gang en samtale om kvinner, likestilling og diskriminering i nord. Å være kvinne i hovedstaden og her i nord er sannsynligvis to ganske forskjellige virkeligheter. Vi vet blant annet at annenhver kvinne i samiske områder utsettes for vold, noe som er over landsgjennomsnittet. Vold i nære relasjoner har i tillegg store mørketall.

Kvenfolkets dag vil bli markert 16. mars med besøk fra kommunal- og moderniseringsdepartementet og fin underholdning i kultursalen.
Frigjøringsdagen 8. mai er under planlegging. Der søker ordfører tips om veteraner. 17. mai-komiteen vil bli valgt på neste kommunestyremøte 26. mars og starter planlegging umiddelbart etter det. Legger også ved folkehelseprofilen (publisert 04.03) for Nordreisa som viser status på hvordan vi har det.

Oi, denne bloggen ble lang. Nå skal ordfører finne frem solbriller, solkrem og antibac. I perioden 06.03-13.03 vil min varaordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell være fungerende ordfører - derfor passer det kjempe fint med en «kartlegging» av kommunale veilys i neste uke, så ta gjerne kontakt med fungerende ordfører på mbl 91684062 for registreringer av mørke lys 😉- og ellers om det skulle være noe.

Folkehelse.png  
Vegmøte.jpg