Fra denne siden kan du søke om overnatting på skoler eller du kan stille spørsmål til brannsjefen på post@nordtromsbrannvesen.no

Overnatting på bygg som normalt ikke brukes til dette (skole, barnehage, idrettshall o.l), er ikke godkjent før søknaden er innvilget av brannsjefen. Søknaden kan fylles inn direkte her, og skal leveres minstr tre arbeidsdager før overnatting starter.