Følgende gang- og sykkelveier tilhører Statens vegvesen - ta kontakt med 175 om det er misfornøyd med strøing eller brøyting:

  • Langs E6 hele veien fra kryss Nordkjosveien på Flatvoll til Joker i Sørkjosen

  • Langs E6 fra kryss Flyplassveien til kryss Nedre Baisit.

  • Fra Høgeggveien fra kommunehuset til kryss på Høgegga.

 

Følgende gang- og sykkelveier tilhører Nordreisa kommune - ta kontakt med brøytevakta på tlf 990 98 468 om det er misnøye med støring og brøyting: 

  • Langs E6 fra Svetlana salong til Grillen.  På gangveien langs Sentrum 6 mellom gamle Flexi og Grillstua parkerer beboere i Sentrum 6 slik at det ikke er bredde nok for verken brøyting eller strøing.

  • I og mellom boligfelt Rovdas, Moan, Høgegga, Sonjatunveien, Kirkeveien, Gammelbruvn, Naveren-Engveien, Solbakken-Solbakkmelen

Bruk gjerne http://www.fiksgatami.no/ for å melde inn feil og mangler vei og veilys - klikk her for å lese mer om Fiksgatami