Informasjon fra Nordreisa Kommune

 

På grunn av gravearbeid stenges kommunal vei Naveren, Storslett, tirsdag 29.september klokken 07.15 til klokken 18.00. 

All trafikk til og fra Naveren 1 til 9 må benytte omkjøring via gangvei til Engveien. Vi beklager ulempen dette medføre.