Møteplass på Doktorgården 

 

På onsdager fra klokken 12.00-15.00 i perioden 14.11.18 til 12.12.18 vil Doktorgården være åpen for alle som ønsker å være sosial. Her kan du komme innom for å spille spill, lese avisa og skravle om siste nytt eller det som opptar deg. Har du spørsmål om rus/avhengighet eller psykisk helse er det tilbud om enesamtale med fagleder rus-/psykisk helse etter avtale.

Fra klokka 13.00 til 14.00 vil være mulighet for å delta i gruppe med refleksjoner rundt ulike temaer. Forslag til tema kan leveres i temakasse på Doktorgården. Gruppeaktiviteten vil foregå i eget rom og vil ledes av gruppeleder

I tillegg vil det være sosionom på Doktorgården fra 12.00 til 15.00. Sosionomen kan hjelpe deg med å finne løsninger som kan forbedre livskvaliteten. Og kan være et bindeledd mellom deg og ulike hjelpetilbud som samfunnet tilbyr. Sosionomens samtalerom er merket.

Kom innom Doktorgården i Leonard Isaksensvei 10. Dersom du ønsker å forhåndsavtale tidspunkt kan du ringe/sende melding til sosionom: 99093261 /fagleder:47450481

Hilsen Nordreisa Kommune