HVA er UKM?
Ungdommens kulturmønstring gir deg sjansen til å vise andre hva DU driver med. Arrangørene sørger for gode scener og utstillingslokaler. Kreative ungdommer sørger for innholdet.

Blir du med på mønstringen har du mulighet til å bli tatt ut til fylkesmønstringa på Finnsnes og deretter til landsmønstringen i Trondheim (her er aldersgrensen 13 år).

HVEM kan delta på UKM?
UKM er for alle ungdommer mellom 10 og 20 år. Både grupper og enkeltpersoner kan delta.

På UKM kan du delta med omtrent alt du holder på med som f.eks design, musikk, teater, dans, datakunst, billedkunst, litteratur, film, video, foto, stand up, husflid, webdesign osv. Kanskje du har laget noe på skolen som kan stilles ut?

NÅR er UKM? Lokalmønstringa i Nordreisa går av stabelen 8. mars 2008 på Storslett samfunnshus. Påmeldingsfristen er 18. februar 2008.

HVORDAN melder seg på til UKM?
Meld deg på via våre nettsider. Gå inn på www.ukm.no og klikk på ditt fylke. Gå videre til den kommunen du ønsker å delta. Her finner du informasjon om tid og sted for mønstringen og påmeldingsfrist. Her kan du også se hvem som allerede har meldt seg på.