Vi har korttidsparkering foran rådhuset i Nordreisa, merket for biler, både med og uten parkeringstillatelse for forflytningshemming.

  • Parkering foran rådhuset er for besøkende som har ærend til rådhuset i åpningstiden 09:00 – 15:00.
  • Ha parkeringstillatelsen for forflytningshemmede liggende godt synlig i bilruta når du benytter parkeringsplass med rullestolskilt.
  • Det er mulig å benytte parkeringsplasser på kveldstid i forbindelse med møteaktivitet inne på huset. (Parkeringstillatelse gjelder for parking for forflytningshemmede)
  • På grunn av blant brøyting på vinterstid er det fortsatt ikke mulig å parkere over natta, verken på framsiden eller baksiden av rådhuset.
  • Det er flere parkeringsplasser på baksiden av rådhuset og på området mellom rådhuset og Muonioveien (store parkeringsplass) når du er på lengre besøk på rådhuset.

 

Hva er parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelsen for forflytningshemmede er en tillatelse til å parkere på merkede parkeringsplasser i nærheten av hovedinngang og eventuelt heis. Tillatelsen består av et parkeringskort utstedt til deg som person. Det at parkeringstillatelsen er personlig, betyr at tillatelsen følger den personen den er gitt til, og ikke en bestemt bil. For å kunne benytte deg av de rettighetene som følger av parkeringstillatelsen, må du legge parkeringskortet godt synlig i bilruta. Parkeringstillatelsen gir deg rett til:

  • Å parkere på spesielt oppmerkede parkeringsplasser, det vil si, parkeringsplasser merket for funksjonshemmede. Dette gjelder på alle offentlige parkeringsplasser merket med HC-symbol eller skilt.