Nordreisa kommune ber bileiere om ikke å parkere kjøretøy på kommunal vei.
Parkerte biler hindrer brøyting som igjen medfører store ulemper for alle andre trafikanter. 
Parkerte biler på vei er trafikkfarlige for myke trafikanter da bilene hindrer sikt.  Særlig barn er utsatt da det kan være vanskelig å se dem mellom høye brøytekanter og parkerte kjøretøy.

Parkerte kjøretøy kan skades av brøytebiler/maskiner. 
Dersom du i forbindelse med rydding av egen innkjøring, må ha bilen stående på kommunal vei mens rydding pågår, oppfordres alle til å bruke nødblinken slik at brøytemannskap ser kjøretøyet.