Kurset heter "God start" og er et tilbud til foreldre som får sitt første barn. Bakgrunnen for dette er barne-/ungdoms og familiedirektoratets satsing på forebyggende arbeid til barnefamilier og det å legge til rette kurs for alle foreldre som har fått sitt første barn sammen.

Kursdeltakerne deles inn i to grupper:
- Dere som har barn født fra mars til og med juni 2004 har kursdager onsdag 26. januar og torsdag 3. februar.
- Dere som har barn født fra og med juli til og med september 2004 har kursdager torsdag 27. januar og onsdag 2. februar.

Påmeldingsfristen for alle er 14. januar til tlf 77770790/90850862. Det er en forutsetning at begge foreldrene møter. Det er også viktig at dere gir tilbakemelding om behov for barnepass.

Pilotprosjekt i 2004
I 2004 vil det bli gjennomført et pilotprosjekt, hvor 24 kommuner tilbyr et dagskurs for førstegangsforeldre. I 2005 skal tilbudet ut til langt flere kommuner og i 2006 skal dette være et tilbud til alle kommuner. Nordreisa kommune er blant de kommunene som får dette tilbudet allerede i år.

trans
trans
trans