Planarkivet

På denne siden finnes opplysninger om arealplaner i Nordreisa kommune. Kart og andre plandokumenter for kommuneplanens arealdel, kystsoneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner er gjort tilgjengelig gjennom vår karttjeneste og planregister. Disse nettbaserte løsningene er koblet sammen slik at du kan veksle mellom å se kart eller se andre dokumenter (bestemmelser mv). Opplysninger om temaplaner og andre arealplaner er tilgjengelig direkte via denne siden. Kommuneplanens samfunnsdel og sektorplaner finnes her

Kommunal planstrategi for Nordreisa kommune 2020-2023

Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025

 

PLANNAVN:
Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025
PLANID:
 
STATUS:
Gjeldende plan
PLANDOKUMENTER
 

Kommuneplanens handlingsdel 2012-2025

 

PLANNAVN:
Kommuneplanens handlingsdel 2012-2025
PLANID:
 
STATUS:
Gjeldende plan
PLANDOKUMENTER

Kystsoneplan og kommunedelplaner

 

PLANNAVN:
 KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN I NORDREISA 2014-2026
PLANID:
 19422012_002
STATUS:
 Gjeldende plan
PLANDOKUMENTER:
Plankart (pdf komprimert - 5,3 MB)
Plankart (pdf i full størrelse -  36,8 MB)
 

 

PLANNAVN:
 KOMMUNEDELPLAN FOR E6 LANGSLETT - SØRKJOSEN
PLANID:
 19422007_KD1
STATUS:
 Gjeldende plan
PLANDOKUMENTER:
 
 

 

Regulerings- og bebyggelsesplaner

Søk etter plan i karttjenesten

Tips for bruk av karttjenesten:

  • Omriss av planer vises i målestokk mellom 1:40 000 - 1:15 001. I målestokk over 1: 40 001 vises ikke planopplysninger i kartet.
  • Planformål (farger) kommer frem i kartet målestokk fra 1: 15 000
  • Plankartene blir mer detaljert (linjer, tekst mv) dess lavere målestokk
  • Karttype "Reguleringsplaner" må være på for at planer skal vises
  • Søk etter planer under fanen "Søk" til venstre i karttjenesten. Velg "plansøk" og riktig kommune.

Søk etter plan i planregisteret

Temaplaner og andre arealplaner

PLANNAVN:
 STEDSUTVIKLINGSPLAN FOR STORSLETT OG SØRKJOSEN
STATUS:
 Gjeldende plan
 
 
VEDTATT:
KST
Sak
Dato
 
 
DOKUMENTER:
 
 

 

PLANNAVN:
 KOMMUNEDELPLAN/TILTAKSPLAN FOR KVÆNNES FRILUFTSOMRÅDE
STATUS:
 Gjeldende plan
 
 
VEDTATT:
KST
Sak 6/09
Dato: 19.03.2009
 
 
DOKUMENTER:
 
 
 

 

PLANNAVN:
 KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI I NORD-TROMS 2010-2014
STATUS:
 Gjeldende plan
 
 
VEDTATT:
KST
Sak 21/10
Dato: 24.06.2010
 
 
DOKUMENTER:
 
 
 

 

 

PLANNAVN:
 KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET
STATUS:
 Gjeldende plan
 
 
VEDTATT:
KST
Sak
Dato:
 
 
DOKUMENTER:
 
 
 

 

 

PLANNAVN:
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG BYGGING AV ANLEGG 2017-2020
STATUS:
 Gjeldende plan
 
 
VEDTATT:
KST
Sak 93/16
Dato: 20.12.2016
 
Handlingsplan rullert OPPKUL Sak 32/17 Dato: 07.12.2017  
  OPPKUL Sak 38/18 Dato: 20.11.2018  
 
OPPKUL
Sak 46/19 Dato: 26.11.2019  
DOKUMENTER:
 
 

 

PLANNAVN:
Temaplan: Krigsminner i Nordreisa (Rapport)
STATUS:
 Gjeldende dokument
 
 
VEDTATT:
KST
Sak 40/17
Dato: 22.06.2017
 
  OPPKUL Sak 15/17 Dato: 06.06.2017  
 
DOKUMENTER:
 
 
 

 

Utgåtte planer

PLANNAVN:
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG BYGGING AV ANLEGG 2017-2020
STATUS:
 Planens handlingsplan er rullert i desember 2017.
 
 
VEDTATT:
KST
Sak 93/16
Dato: 20.12.2016
 
  OPPKUL Sak 32/17 Dato: 07.12.2017  

 

 
DOKUMENTER:
 
 
 

 

PLANNAVN:
 KOMMUNEDELPLAN ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
STATUS:
 Utgått plan
 
 
VEDTATT:
KST
Sak 75/11
Dato: 15.12.2011
 
 
DOKUMENTER:
 
 

 

 

PLANNAVN:
Kommunal planstrategi for Nordreisa 2012 - 2015
PLANID:
N/A
STATUS:
Utgått
PLANDOKUMENTER

 

PLANNAVN:
Kommuneplanens arealdel 2002-2012
PLANID:
19422002_KPA
STATUS:
Utgått
PLANDOKUMENTER
Plankart (nettkart)
 
Web levert av CustomPublish AS