Komiteen som skal koordinere feiringen består av ordfører, ordfører i barnas- og unges kommunestyre, representant for kommunestyret, Nordreisa sokn og Nordreisa same- og kvenforeningen. Kulturvirksomheten er sekretariat for komiteen.

Rammene for den offentlige feiringen blir 6. februar kl. 17.00-18.00 i Halti kulturscene, kl. 18.00-19.00 servering av kaffe og kaker på menighetshuset og kl. 19.00-20.00 salmesang i Nordreisa kirke. I tillegg vil barnehagene og skolene ha egne markeringer.

Vi inviterer alle som vil markere samenes nasjonaldag i kommunen eller har arrangement i tilknytning til dagen om å ta kontakt med virksomhetsleder kultur, Johanne Båtnes, epost: johanne.batnes@nordreisa.kommune.no innen 16.01 kl. 12.00 dersom det er ønskelig med felles markedsføring.