Planlegging

Kommunen har ansvar for å utarbeide en rekke planer. Dette er kommunestyrets styringsredskap for en ønsket drift og utvikling. Planarbeidet ivaretas av Nord-Troms Plankontor som er et interkommunalt samarbeid i Nord-Troms. Her vil du etterhvert finne annonserte planer.

Web levert av CustomPublish AS