Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Planprogram oppvekstplan 2024-2023

Planprogram oppvekstplan 2024-2034- høringsutkast Kommunedelplan for oppvekst

Informasjon

StatusPlanforslag
Siste behandlingBesluttet offentlig ettersyn
Publisert 14. mars 2023
Oppdatert 14. mars 2023
Høringsperioden13. mars 2023 - 25. april 2023

Oppvekst- og kulturvalget har gjort følgende vedtak: Forslag til planprogram sendes/legges ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, jf plan- og bygningslovens § 11-13.

Planforslaget er tilgjengelig her: Planprogram oppvekstplan 2024-2034 - høringsutkast Kommunedelplan for oppvekst.pdf

Dokumenter kan tilsendes på forespørsel. Planforslaget kan også ses på kommunenes servicetorg.

Innspill til planprogrammet:

En god oppvekst, og like muligheter til utdanning, delaktighet og deltagelse i samfunnet, er avhengig av at man ser helheten og sammenhengen i tjenesteområder rettet mot barn og unge. Med dette vil vi oppnå at alle barn og unge skal ha samme utgangspunkt for å lykkes i barne- og voksenlivet. Trivsel, mestring og ferdigheter – godt liv – tilhørighet.

Kommunedelplan for oppvekst konsentrerer seg om sektoren for utdanning og oppvekst sitt ansvarsområde, men omtaler også sammenhenger med andre sektorer, samarbeidspartnere og private- og frivillige aktører. Et forpliktende tverrfaglig samarbeid mellom alle berørte parter til «barns beste», er en viktig suksessfaktor for å oppnå målene i planen. 

 

Høringsfristen er satt til 25. april 2023
Vi ber om at høringsinnspillene til planprogrammet merkes med “Høringssvar planprogram oppvekstplan 2024-2034, sak 23/585”. Høringssvar er offentlige etter offentlighetsloven.

Alle lag, foreninger, virksomheter og privatpersoner som ønsker å sende inn høringssvar kan gjøre dette ved å bruke: 

  • E-post til: postmottak@nordreisa.kommune.no  
  • Brev til: Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett
  • Hjemmeside Planportal - Nordreisa kommune
  • eDialog

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Planprogram oppvekstplan 2024-2023