Det ble gjennomført 2 dagers pleieassistent kurs. Tema på kurset var: Etikk, grunnleggende pleie, forflytning, målinger, ernæring, velferdsteknologi og brann undervisning.

Sykepleier Terje Olsen og hjelpepleier1 Nina Nilsen har i samarbeid med virksomhets leder Eilin E Storaas ved Sonjatun sykehjem sydd sammen kurset. Alle assistenter som gjennomførte 2 dagers kurset (totalt 12 timer) fikk utdelt kursbevis av kommunedirektør Jan Hugo Sørensen.  

Forelesere på kurset var foruten om Terje Olsen, fungerende sokneprest Jens Kristian Flagstad Schjøth-Jovik, kjøkkensjef ved Sonjatun kjøkken Kirstin Pedersen, velferdsteknologi Inghild Sivertsen, brann v/Nils Benjaminsen, fysioterapeut Mona Bilden og ergoterapeut Kirsti Mikalsen