I Finnmark og Nord-Troms er motorferdsel i utmark forbudt  i perioden 5. mai til og med 30. juni. Nordreisa kommune har i forrige uke på vegne av Nordreisa scooter- og båtforening for første gang søkt om forlengelet åpning av de kommunale snøskuterløypene i det nye fylket Troms og Finnmark. Troms fylke har ikke tidligere åpnet for dette, mens Finnmark fylke har hatt en mer liberal holdning til temaet. På tirsdag fikk Kåfjord kommune svarbrev på søknad om at søknaden ble avslått. Nordreisa kommune har enda ikke fått sitt svar, men Fylkeskommunen la nylig ut en artikkel på sine nettsider som forklarer problemstillingen.

Nordreisa kommune oppfordrer interesserte i publikum til å lese artikkelen Fylkesmannen i Troms og Finnmark la ut (i blå tekst).

Kilde: https://www.nordreisa.kommune.no/praksis-for-forlenget-aapning-av-snoeskuterloeyper-fylkesmannen-i-troms-og-finnmark.6309708-385645.html