Covid-smitten er økende i Nordreisa. I uke 4 er det registrert gjennomsnittlig 20 nye positive covid-tester hver dag i kommunen. Få blir alvorlig syke. Stort sykefravær kan gi redusert nivå på flere kommunale tjenester.

Kriseledelsen har i dag vurdert situasjonen og besluttet følgende:

  • Gult nivå i barnehagene og skolene opprettholdes.
  • Det anbefales hurtigtesting to ganger ukentlig av samtlige elever i grunnskolen før skoledag mandag og torsdag.
  • Testutstyr kan hentes på teststasjonen ved Sonjatun. Gjelder alle med symptomer på covid-19 eller nyoppstått luftveisinfeksjon, nærkontakter eller berørt av smitte ved skole, barnehage eller arbeidssted.  Testutstyr utleveres alle dager mellom klokken 1800 - 2000, unntatt lørdager.
  • Rektorer sender infobrev til foresatte om status hver fredag.
  • Kommuneledelsen publiserer ukesrapport om Covid-19 hver mandag, og i tillegg ved behov.
  • For spørsmål om Covid-19 henvises det til kommunens koronatelefon 77 58 81 14. Dette for å avlaste øvrige tjenester. For nasjonale smittevernregler se fhi.no. Hvis du ikke finner svar på fhi.no, kan også den nasjonale koronatelefonen benyttes. Den nasjonale koronatelefonen  81 55 50 15 er åpen alle hverdager klokken 08.00-15.30.

 

Pressekontakt:

Ordfører Hilde Nyvoll, telefon: 91 80 71 30