Siden forrige pressemelding fredag 3. desember 2021 har Nordreisa kommune registrert tre nye positive hurtigtester, fordelt på to voksne og en skoleelev.
De aktuelle personene er i isolasjon og følges opp på vanlig måte.  Foresatte på klassetrinnet er informert. Det anbefales gjennomført to selvtester hjemme på de øvrige elevene på de aktuelle klassetrinnene.
 
Kommuneoverlegen ber om at barn med symptomer på luftveisplager og annen sykdom holdes hjemme fra barnehage og skole inntil de er helt symptomfri.
 
Vaksinering med tredje dose til alle over 65 år pågår for fullt, og alle vil bli oppringt for time. Vaksineringen foregår nå i kantina på Sonjatun helsesenter.
 
Nordreisa kommune følger fortsatt alle nasjonale anbefalinger og regler. Kommuneoverlegen vår anmoder alle om å:
  • redusere antall nærkontakter
  • avstand der det er mulig
  • bruke munnbind på offentlige steder hvor det er vanskelig å holde god avstand til andre, herunder butikker og kjøpesentra i Nordreisa.
  • holde seg hjemme ved sykdom
  • teste seg ved symptomer på luftveisplager
 
Pressekontakter:
Ordfører Hilde Nyvoll, telefon nr. 91 80 71 30
Kommuneoverlege Remi Paul, telefon nr. 95 73 41 13
 
Telefonnummer:
•             Koronatelefon77 58 81 14
•             Legekontoret 77 58 81 00
•             Legevakt 116 117