Etter regjeringens pressekonferanse med nye nasjonale smittevernråd og tiltak ble det innkalt til møte i kriseledelsen i dag mandag 17.01.22. 

Nordreisa kommune følger de nasjonale regler. Nasjonale råd og regler - regjeringen.no

Tiltaksnivå skole, barnehage og Sfo

Det er smittevernmyndigheten (kommuneoverlege) som beslutter hvilket tiltaksnivå kommunen skal ligge på i forhold i skole, barnehage og Sfo. 
Status pr i dag er et større antall positive tester, og kommuneoverlegen har i dag, sammen med kriseledelse besluttet til å videreføre gult nivå for skole, barnehage og Sfo inneværende uke og kommende uke.

Åpning av svømmehall fra i torsdag 20.01.22.

Treninger og aktiviteter som gjelder barn og unge, gjennomføres som vanlig. Dette gjelder også for svømmehall. «Folkebad» er åpnes for inntil 20 personer.

Nordreisa kommune minner om påbud om munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand.

Nordreisa kommune anbefaler å:

  • Redusere antall nærkontakter
  • Avstand der det er mulig
  • Holde seg hjemme ved sykdom
  • Teste seg ved symptomer på luftveisplager

Pressekontakter:

Ordfører Hilde Nyvoll, telefon nr. 91 80 71 30
Kommuneoverlege Øyvind Roarsen, telefon nr. 92 08 63 66

Telefonnummer:

•             Koronatelefon 77 58 81 14

•             Legekontoret 77 58 81 00

•             Legevakt 116 117