For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte har regjeringen, etter råd fra Helsedirektoratet og FHI, vedtatt strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre.

 

Nordreisa kommunes kriseledelse har i møte i dag 24.03.2021, i samsvar med anbefalinger fra kommuneoverlegen,  kommet frem til følgende forslag som presenteres for behandling i formannskapets digitale møte i morgen torsdag 25.03.2021:

 

  • I Nordreisa kommune gjelder nasjonale vedtatte smittevernregler og anbefalinger i sin helhet.
  • Tiltak vedtatt i formannskapet, sakene 12/21, 13/21 og 18/21 oppheves med øyeblikkelig virkning.
  • Fra og med 26.03.2021 og inntil videre holdes rådhuset stengt for publikumsbesøk.  Publikumshenvendelser kan fortsatt skje til Servicetorget, ledere og saksbehandlere via telefon, videokonferanse, epost og brev.
  • Fra og med 25.03.2021 og inntil videre holdes kinoen stengt.
  • Fra og med 25.03.2021 og inntil videre stenges svømmehallen for folkebad.  Skolesvømming, svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år tillates fortsatt.
  • Politiske møter og administrative møter skal i størst mulig grad avholdes som digitale møter.  Dette gjelder inntil videre.